Начална страница | Здраве | ШУМЪТ- БАВНИЯТ УБИЕЦ

ШУМЪТ- БАВНИЯТ УБИЕЦ

image

Половината човечество постоянно страда от шума на различните видове транспорт на земята и във въздуха...

Той е причината 15% от населението на Земята да изпитва чувство на крайно раздразнение. Успоредно с това още 20% от хората страдат от непоносимото свистене при излитане, кацане и ниско прелитане на самолетите. Една шеста от жителите на планетата пък се тормози от тракането на железниците.

Мощните децибели съкращават живота

Шумът е бавен убиец, предупреждават американските медици. За него се смята, че е причина 3а преждевременно остаряване. Уста­новено е, че в големите градове в 30 случая от 100 шумът съкращава продължителността на живота на хората с 8-12 години. Всяка трета жена и всеки четвърти мъж стра­дат от неврози, предизвикани от повишено ниво на шума. Доказано е, че достатъчно силен шум може да предизвика изменение в елект­рическата активност на мозъка, която започва да наподобява тази на болни от епилепсия пациенти.

Звуците разболяват

Болести като гастрит, язви на стомаха и червата се срещат пре­димно у хора, живеещи и работещи в шумна среда. Установено е, че при поп музикантите язвата на стомаха се превръща в професио­нално заболяване. Шумът потиска нервната сис­тема, особено при извършване на повтарящи се действия. А избли­ците на немотивирана агресия 3а големите градове е нещо обикно­вено. Под въздействие на силните Звуци настъпва устойчиво намаля­ване на честотата и дълбочината на дишането. Понякога се появява аритмия и хипертония. Мощни­те децибели влияят на обмяната на веществата - на мазнините, въглехидратите, белтъчините и солите. Всичко това пък води до  изменение на биохимичния състав на кръвта, като се намалява ниво­то на крввната захар. Така че та­пите 3а уши съвсем не са случайно изобретение на съвременния човек. Данни от медицински изследва­ния сочат, че през последното десетилетие почти при всички тийнейджъри, живеейки в големи­те градове, се наблюдава сериозно отслабване на слуха при навършване на пълнолетие.

Коварните вибрации

Коварството на шума се обяснява не само с прякото му въздействие върху фините мембрани в ухото, но и върху важни структури в мозъка. Мощните вибрации се пре­дават на нервните центрове и се преобразуват в поток от нервни импулси, които взаимодействат и с други центрове в мозъка, в част­ност със структурата на продълговатия мозък. Там са разположени центровете на сърдечно-съдовата, дихателната и други жизненоваж­ни системи. При това нервните импулси предизвикват повишение на тонуса на кръвоносните съдове, различни функционални нарушения и поява на хипертонична болест. Мозъкът е сложна селективна система, която извлича от целия поток физически явления, предизвикващи звук или шум, само конкретна информация. Останала­та част от енергията се разсейва 6 други негови зони, като предизвик­ва развитието на различни заболя­вания от типа на невротичен или астеничен синдром.

Производителността намалява в шумна среда

Многобройни и дългогодишни изследвания доказват, че хората, работещи в шумна среда, посте­пенно намаляват производител­ността си на труда с около 10% и Започват да боледуват по-често с 37%. Ето защо се налага рабо­тодателите добре да помислят и да решат или да създадат добри условия 3а труд на служителите си, или да им изплащат болнични­те листове.

Според специалистите проблеми­те свс слуха се явяват защитна реакция на организма, който се стреми да не допусне по-сериозни последствия.

Учените са достигнали до инте­ресен факт. Според тях „пълната тишина" също не е особено полез­на. При нея човек чува биенето на собственото си сърце и даже циркулирането на кръвта по кръ­воносните съдове, което действа потискащо.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст