Начална страница | Здраве | ВНИМАТЕЛНО СЪС СЕДАЛИЩНИЯ НЕРВ!

ВНИМАТЕЛНО СЪС СЕДАЛИЩНИЯ НЕРВ!

image

През лятото се движим повече от обикновено…

-отпускарски забавления, градинарски занимания, жилищни ремонти и т.н. Независимо на какъв вид физическа дейност сме се отдели, винаги има риск седалищният нерв да ни създаде неприятности, предупреждава.

Причините да си навлечем беда в най-неподходящия мо­мент могат да бъдат различни -неудобна поза, преохлаждане, рязко движение, вдигане на не­що тежко. Че се е случило не­що нежелано, ни подсказва болката в областта на седали­щето, която се разпространява по задната повърхност на бед­рата и пищяла и понякога стига до стъпалото. Освен това кожа­та в тези зони е като изтръпна­ла, а. в мускулите на краката изпитваме усещане за слабост. Когато при прегледа лекарят се опита да повдигне и изпъне крака, болката е рязка и про­низваща.

Всички тези симптоми се обуславят от местоположението и функционалните особености на седалищния нерв, който се простира от кръстния сплит, ми­нава под мускулите на седали­щето през задната повърхност на бедрата и малко над задколенната ямка се раздвоява на две низходящи разклонения. Той е най-дългият периферен нерв в тялото и функционира почти като корен за нервната система. Осигурява кожната чувствителност на съответните зони, провежда двигателните импулси към мускулите, разгъ­ващи туловището и бедрото, свиващи коляното и повдигащи ходилото нагоре. Най-честата причина за болезненото състоя­ние на този нерв е притискането. Симптомите са различни в зависимост от това на какво ниво се е получило и какво го е предизвикало. Как се развива болестта, ако е притиснато ед­но от коренчетата на кръстния сплит? Ако причината е дискова херния, болката е рязка и въ­зниква внезапно. При движение и кашлица се усилва. До коренчева компресия могат да дове­дат и някои заболявания на гръбначния стълб и на ставите, различни травми и дори зле по­ставена инжекция в областта на седалището.

При травми на седалищния нерв, свързани с натъртвания, разкъсвания, прободни и порезни рани болката обикновено е умерена, но предаването на двигателните импулси е нару­шено. Възможно е да възникнат участъци суха кожа и трофични язви на краката, да се стигне до атрофия на мускулите и до­ри до пареза. Върху работата на седалищния нерв се отразяват и редица заболявания, при които се нарушава обмяната на веществата - захарен диабет, някои болести на щитовидната жлеза, различни отравяния. Т. нар. опасващ лишей, предиз­викван от вируса на херпеса, понякога е съпроводен от силна болка и обрив под формата на мехурчета по протежение на седалищния нерв. Съвременни­те диагностични методи позво­ляват причината за проблемите със седалищния нерв да бъде изяснена точно. Най-напред обикновено се прави рентгено­графия на поясната част на гръбначния стълб. Тя позволява да се прецени състоянието на прешлените и да се открият евентуални костни разраства­ния. Информация за работата на междупрешленните стави се получава от рентгенографията с функционални проби (свиване, разпускане). В някои случаи се прави рентгенография с въвеж­дане на контрастно вещество в гръбначномозъчния канал.

Компютърната томография позволява да се изследват по­дробно не само костните струк­тури, но и междупрешленните дискове. Тя е незаменима при диагностиката на дискови хер­нии, рак и травматични увреж­дания.С магнитно-резонансната томография може да се разгле­да гръбначният мозък, да се по­стави прогноза на неговата жизнеспособност при компре­сия. Да се съди за характера на поражението на седалищния нерв и за особеностите на про­тичащия в него процес може по електромиография - изслед­ване на биоелектрическата активност на мускулите под дей­ствието на различни видове стимулации.

При лечението на пораже­нията на седалищния нерв пър­во трябва да бъде отстранен причинителят. При неголеми хернии на междупрешленните дискове обикновено се прилага медикаментозна терапия. Целта й е да бъде подобрено кръвооб­ращението, да се реши проблемът с възпалението, отока и бо­лезнения спазъм на мускулату­рата. Когато острите симптоми са ликвидирани, лечението продължава с физиотерапия и мануална терапия, електро стимулация на мускулите, иглотерапия и др. Полезни са също така лечебната гимнастика и разтягането по специален на­чин от специалист. При масив­ни дискови хернии, когато функ­циите на крайниците са сериоз­но нарушени, се налага хирур­гическо лечение. Такова лече­ние изискват и злокачествените заболявания на гръбначния мозък и неговите коренчета

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст