Начална страница | Здраве | ГЪБИТЕ - ОПАСНИ ВКУСОТИИ

ГЪБИТЕ - ОПАСНИ ВКУСОТИИ

image

На пазара се предлагат всякакви гъби…

Уж ги берат познавачи, но не е лошо да внимаваме пред сергия­та. В повечето случаи грешката во­ди до смърт, но дори и да се разми­не, остават сериозни увреждания.

След обилните дъждове по поля и гори поникнаха много печурки и ливадни сърнели, които са най-ка­чествените наши диви гъби. Но за­едно с тях растат и техните отров­ни двойници - зелената и бялата му­хоморка. Това са гъбите, причинили огромното мнозинство смъртни слу­чаи. От тях само една на цяла тен­джера гъбена чорба е достатъчна да изтрови цяло семейство! Съдър­жат комплекс отровни вещества, от които най-силно действащ е фаладинът. Той е много коварен - действието му се проявява 6-9 часа (а понякога 24-40 часа) след консумацията. Тогава отровата е проникнала в организма на човека и е поразила жизненоважни органи. Поражението е започнало и никак­ви лекарства вече не са в състоя­ние да помогнат на пострадалия. В повечето случаи веднага настъпва смърт, но дори и да се размине, пациентът получава сериозни ув­реждания на черния дроб, бъбре­ците и кръвоносните съдове и става инвалид за цял живот.

Затова тези изключително опас­ни гъби трябва отлично да се поз­нават и да не се берат от новаци. И при най-малкото съмнение подобна гъба се изхвърля и размачква с крак.

И двете мухоморки растат по мес­тата, където най-често никнат печурките и ливадните сърнели. Поя­вяват се в началото на юни и се сре­щат до края на ноември. От печурките се отличават по наличието на волва и бели пластинки, които дори след престояване на набраните гъ­би остават бели. Докато при млади­те печурки, имащи почти бели (кре­мави) пластини, след престояване­то те стават кафяви. Сходството им с ливадната сърнела е още по-близ­ко - последната също има бели пластини и пръстенче в горния край на стъблото, но няма волва в осно­вата му.

Основни правила за безопасност при брането на гъби

1. Щом намерим гъба, първо разг­ръщаме тревата около корена й, за да  видим дали има волва или ня­ма. Наличието на волва веднага трябва да ни направи подозрителни и да ни накара много вни­мателно да се вгледаме в останалите белези на гъбата.

2. След като отрежем гъбата, вглеждаме се в пластинките под шапка­та й. Ако те са чисто бе­ли, подозрението ни трябва да се засили.

3. Сега оглеждаме стъблото на гъ­бата - има ли пръстенче в горния си край или няма. Ако отрязаната от нас гъба освен наличието на пръс­тенче има и двата горепосочени признака, тя е мухоморка и задъл­жително я изхвърляме и унищожа­ваме.

Винаги трябва да помним:

Не трябва никога да берем гъ­би, които имат едновременно вол­ва в основата на пънчето, пръс­тенче в горния му край и бели пластини. Подобно съчетание на признаци имат само бялата и зеле­ната мухоморка - най-смъртоносни­те отровни гъби у нас.

Изобилието на витамин В ядливите гъби ги превръщат в един от най-добрите естествени препарати за лечение на вътреш­ната напрегнатост и стреса у съв­ременните хора. Начинът на приго­товление не е от особено значение. Все пак е добре да подберете по-щадящите технологии - задушава­не на тих огън, бланширане и варе­не. При тях витамините се разграж­дат в по-малка степен, отколкото при пърженето в масло например. Както знае всяка домакиня, от гъби може да се приготвят су­па, предястие и основно ястие, така че няма опас­ност да досадите на се­мейството си, ако реши­те да приложите тази антистрес- терапия. За да разчитате, че усилията ви ще дадат осезаем ре­зултат, приготвяйте гъб­ни блюда три пъти в сед­мицата.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст