Начална страница | Здраве | ПЯСЪКЪТ КАТО ЛЕК

ПЯСЪКЪТ КАТО ЛЕК

image

Това че обикновеният пясък при определени условия може да излекува различни заболявания,…

лекарите са знаели още от древността. И колкото и да е странно, този необичаен вид терапия се е запазил до наши дни и с успех се при­лага в различните санаториуми, лечебни заведения, дори и в до­машни условия.

ЗА КАКВО Е ПОЛЕЗЕН?

Мекият ронлив пя­сък идеално задържа топлината и бавно я „отдава" върху тялото на човека. Той нежно масажира кожата и тъканите. В съприкос­новение с кожата пясъ­кът оказва меко маса­жиращо действие. То­ва на свой ред е безп­латен пилинг, като трябва обаче внима­телно и акуратно пясъ­кът да се втрива в ко­жата. Поради това, че много добре „поглъща" топлината, той труд­но се отлепва от чо­вешкото тяло, но то­ва в никакъв случай не създава неудобство. Приятно ни е да лежим на топлия пясък на пла­жа. Той е високо хигроскопичен и попива пот­та от тялото. Песъ­чинките съдържат ка­лиев перманганат, кал­ций и магнезий, които по структура са слабо алкални. Заривайки се в пясъка, ние започ­ваме да се потим и на кожата се появява „пеленка” въглероден двуокис, благодарение на която кислородът бър­зо се разнася по орга­низма. Това нормализи­ра обмяната на вещес­твата, активизира кръво- и лимфообращението, засилва потоотделянето, което во­ди до премахване на из­лишното тегло и об­лекчава функцията на бъбреците. Избавяме се от отоците и от болките. Казваме „не" и на такива заболява­ния като артрит, ар-троза, ревматизъм, възпаление на яйчници­те и на матката, нев­ралгия, радикулит.

СЛУЖИ КАТО ТЕРАПИЯ

В слънчев летен ден можем да си направим пясъчни бани направо на плажа, тогава пясъ­кът се нагрява до 60 градуса. Полезно е да се заровим в много го­рещ пясък, като внима­ваме обаче да няма ка­мъчета, раковини и, разбира се, боклуци. Направете си удобно „легло" с вашия ръст в пясъка, като легнете с лице нагоре.

Кожата трябва да бъде суха. Подложете под глава­та си кърпа, а на чело­то - напоена с хладка вода салфетка. Помо­лете да ви засипят с горещ пясък със слой 5-6 сантиметра, като на корема слоят да е мно­го по-тънък -1 -2 санти­метра, докато на край­ниците може да се по­сипе с най-дебелина 10-12 сантиметра. Об­ластта на сърцето трябва да остане от­крита. Възрастните могат да прекарат в това състояние не по­вече от половин час, а децата - не повече от 15 минути. След сеан­са се изкъпете и от­дъхнете на сянка поло­вин час.

Не е задължително непременно да зарови­те цялото си тяло в пясъка. Можете да си приложите т.нар. мес­тна терапия - на кра­ката, на кръста, на ставите. В такива случаи може да ползва­те торбички с нагрят пясък. Загретият пясък е желателно да пос­тавяте в брезентови или в ленени торбички. Положете го на проб­лемното място и за­вържете с шал или с кърпа. Продължител­ността на подобна процедура може да трае до 1 час, а тем­пературата на пясъка трябва да е до 70 гра­дуса.

НА КОГО СЕ ПРЕПОРЪ ЧВА ПЯСЪЧНАТА ТЕРАПИЯ?

С помощта на тази тера­пия се лекуват много заболявания на опорно-двигателната систе­ма: артрози, артрити, ревматизъм, миозити от различен произход. Пясъчната терапия се препоръчва при заболявания на опорно-двигателния апарат от обменен и травматичен характер, при заболя­ване на ставите, при невралгии, при неври­ти, при радикулити. Пясъкът намира прило­жение и в гинекологи­чната практика - при възпаление на матка­та, на тръбите.

Преди да се заровим в пясъка, няма да е излишно да посетим терапевта и гинеколога, за да се из­ключат тези болести, при които пясъчните вани са противопоказ­ни: хипертония, епилеп­сия, миома на матка­та, ендометриоза, мастопатия, хормо­нална дисфункция на яйчниците.

Процедурите не трябва да се прилагат по време на менструация и 2-3 дни преди това. Пясъчната терапия е противопо­казна и за сърдечни за­болявания, за атероск­лероза, за инфекциозни заболявания.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст