Начална страница | Здраве | НЕ СВЕСТЯВАЙТЕ ПРИПАДНАЛ С ЛЕДЕНА ВОДА!

НЕ СВЕСТЯВАЙТЕ ПРИПАДНАЛ С ЛЕДЕНА ВОДА!

image

През летния сезон сме застрашени от топлинни заболявания…

поради из­лагане на тялото на пови­шена външна температу­ра, често над 35 градуса. По-леките синдроми се дължат на преумора, по-тежките настъпват и при липса на физическо уси­лие. Изявяват се при неаклиматизирани лица в ре­зултат на загуба на сол и течности.

КОИ СА ЗАСТРАШЕНИ?

Това са малките деца и хората в напреднала въз­раст, тези с хронични сър­дечносъдови и метаболитни заболявания, бременните жени, хората със свръх тегло, злоупо­требяващите с алкохол, приемащите сънотворни, живеещите на високите етажи в града. Високата относителна влажност на въздуха, липсата на кли­матични инсталации, из­вършването на тежък и продължителен физиче­ски труд, без да се приема достатъчно вода, също могат "да ни скроят но­мер". Основните оплаква­ния са от главоболие, све­товъртеж, гадене, повръщане, раздразни­телност, обърканост, му­скулни крампи. При по-тежките случаи настъпва повишаване на телесната температура.

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ ДО ИДВАНЕТО НА ЛЕКАР?

Препоръчва се почивка в хладна среда, включва­не на вентилатор, по­стоянно пръскане с вода, която е около 20 градуса, поставяне на торбички с лед на местата с интен­зивно топлоотделяне -подмишниците, гърдите, слабините. Когато няма повръщане, да се прие­мат течности. Направо е вредно при прилошаване човек да бъде топнат в леденостудена вода, защо­то настъпва рязка промяна в температурата.

Повечето от уязвимите в жегите си въобразяват,  че знаят как да се пазят, но все пак нашите съвети.

- Избягвайте часо­вете с максимално слънчево греене между 12 и 15 ч.

- Носете шапки и светли дрехи, движе­те се по сенчести ме­ста.

- Пийте над 2 л теч­ности с лимон дневно и избягвайте тежък физически труд.

- Следете параме­трите на хемодинамиката - пулс, артериал­но налягане, ритъм, симптомите на сър­дечната болка или прояви на сърдечна слабост, каквито са задух и лесна умора.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст