Начална страница | Здраве | МАРСИЛСКА (СРЕДИЗЕМНОМОРСКА) ТРЕСКА

МАРСИЛСКА (СРЕДИЗЕМНОМОРСКА) ТРЕСКА

image

Рикетсиозите са група остри фебрилни заболявания,…

причи­нявани от малки, подобни на бактерии микроорганизми. За­разяването на хората става след ухапване от заразени па­разити като кърлежи, бълхи и въшки.

Интерес за нашите условия представлява Марсилската трес­ка, разпространена в Африка, Европа, Средния изток и Индия. Причинител е един вид рикетсия (R. Conori). Резервоар и прино­сител на заразата е кучешкият кърлеж. Рязкото увеличаване броя на безстопанствените ку­чета способства за нарастване на заболеваемостта и на смър­тните случаи. Застрашени са децата и възрастните, които са контактували с кучета.

Заболяването протича остро, като 2-3 дни до 1 седмица след ухапване от кърлеж внезапно се появяват втрисане, висока тем­пература до 39-40 градуса С, зачервяване на лицето и гърло­то, възпаление на очите, отпад­налост, ставни и мускулни бол­ки. Болните са неспокойни или сънливи, при малки деца са възможни гърчове. Към 3-4 ден се забелязва дребно петнист червеникав обрив, който към 5-6 ден става пъпчест. Обхванати са отначало крайниците, а по-късно цялото тяло, лицето и окосмената част на главата. На мястото на ухапването се откри­ва плътен и болезнен инфилтрат с диаметър 1-2 см, обкръжен от зачервяване на кожата. Пери­ферните лимфни възли се увели­чават, достигат на големина до лешник и са леко болезнени. Високата температура се задър­жа 1-2 седмици, след което рязко спада до нормалната. При тежките форми са възможни усложнения като бронхопневмония, остър миокардит, ме­нингит, менингоенцефалит, нев­рит на зрителния нерв и др. В старческата възраст и при теж­ко протичащи усложнения не се изключва смъртен изход.

Лечението се провежда в инфекциозни клиники и отделе­ния с широкоспектърни тетра-циклинови антибиотици през ус­тата или венозно (при тежките случаи). Прилага се също ципрофлоксацин, в краен случай -и хлорамефеникол. При правил­но лечение оздравяването нас­тъпва бързо,възстановителният период е кратък.

Тъй като липсва специфична профилактика, предпазните мер­ки включват обезпаразитяване на домашните кучета и другите домашни животни и повишено внимание за недопускане на ухапване от кърлежи. Ще при­помним, че кърлежът е активен през периода април-октомври и се прикрепва към кожата с едва забележимо убождане, след ко­ето започва да смуче кръв. Освен Марсилска треска инфек­тираните външни паразити пре­насят Лаймска болест, Ку-треска, Кримска хеморагична трес­ка и други заболявания. При работа на полето и в градината

трябва да се използва плътно затворено около краката и ръ­цете облекло, а за почивка сред природата да се предпочитат отъпкани и лишени от буйна растителност места. След излет или работа на открито оглеж­дайте внимателно дрехите и тялото си за впит кърлеж.

В продължение на две седмици се следи за покачване на температурата и за зачервяване на ухапаното място. При болестни прояви потърсете фамилния си лекар.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст