Начална страница | Здраве | 5 ПРИЧИНИ ДА СЕ ИЗКЪПЕМ В МОРЕТО

5 ПРИЧИНИ ДА СЕ ИЗКЪПЕМ В МОРЕТО

image

Различни лекари специалисти изтъкват лечебните качества на водата…

Мнозина предпочитат да се плацикат в затоплената вода на басейните пред хоте­ла си, вместо да се хвърлят сред морските талази. Вярно, че в басейните е по-безопасно и по-комфортно, но според лекарите има най-малко 5 ос­нователни причини, за да вле­зем в морето.

Според терапевтите

Използвана като хидропроцедура, морската вода актив­но влияе на нашата хемодина-мика. Казано на по-обикновен език - на кръвообращението. При къпането в морето се активизира кръвообращението на отделните органи, артери­алното налягане се понижава, пулсът се стабилизира. Да не говорим за закаляващия ефект!

Според ревматолозите

Чрез богатството си от минерали и микроелементи мор­ската вода влияе лечебно на болните от артроза. Йоните на сярата и на йода проникват през кожата, „прекосяват" це­лия организъм и се „склади­рат" там, където има недостиг от тях. Най-вече това се отна­ся до сухожилията, поразени от артроза.

Според пулмолозите

Целебният морски въздух и водата укрепват имунната сис­тема, повишават съпротиви­телните сили на организма. Слънчевите лъчи направо уби­ват микробактериите, в това число и туберкулозните. Но прекаляването с този вид те­рапия може да доведе до слън­чев или топлинен удар. Има опасност да се сдобиете и с летен грип. Ангините и фа­рингитът са най-честите забо­лявания през отпуските. За разлика от зимните ангини летните нямат вирусна, а са с ендогенна основа. Това значи, че източник на заболяването не е чуждата (външната) мик­рофлора, а активизираната собствена патогеника (стреп­тококи от група А). Плажните ангини се характеризират с класическите показатели ви­сока температура и силни бол­ки в гърлото. Жертви на бо­лестта в повечето случаи са млади хора. Пенсионерите и дамите в балзаковска възраст боледуват на плажа сравни­телно рядко.

Според дерматолозите

След всяко морско къпане се повишава чувствителността на кожата към въздействието на ултравиолетовите лъчи и има опасност бързо да изгори­те. Но инак плюсовете са мно­го: при къпането в епидерми­са проникват електролити, ко­ито активизират обмена на веществата и подобряват със­тоянието на клетките. Особе­но полезна е морската вода за кожата на главата, но след като излезте от морето, се изплакнете, за да падне по­лепналият по косата ви пясък, тъй като той изобилства от различни бактерии.

Според имунолозите

Йоните на магнезия в мор­ската вода стимулират много от жизнените процеси, в това число делението на клетките и укрепването на костната тъкан. Магнезият играе глав­на роля в електролитната система на нервите и мускулите, помага им при провеждането на нервните импулси понижава възбудимостта успокоява мускулатурата.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст