Начална страница | Здраве | НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ КАШЛИЦАТА!

НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ КАШЛИЦАТА!

image

Инфекциите на горните дихателни пътища са често явление...

Те се причиняват от нахлуването в тях на различни вируси и бактерии. Една от защитните реакции на организма в случая е кашлицата. Към нея не бива да се отнасяме с пренебрежение, защото може да е симптом и на по-сериозно заболяване.

Дихателните пътища са покрити с епителна тъкан, която съдържа слизес­ти жлези. Отделяният от тях секрет за­държа бактериите, вирусите, прашинки­те и разни други частици. Намиращите се върху епителната тъкан микроско­пични власинки извършват вълнооб­разни движения, чрез които от диха­телните пътища се изхвърлят секретите заедно със замърсителите. Тази естес­твена система за пречистване на бели­те дробове престава да действа, кога­то бъде атакувана от бактерии или ви­руси. Тогава се появява кашлицата. Нейният характер е специфичен при различните болести.

Сухата мъчителна кашлица, съпрово­дена с чувство за парене зад гръдната кост, е един от симптомите на острия дифузен бронхит, които се среща най-често през влажните воен­ни И пропети месеци. В ня­кои случаи той се предхожда от хрема или ангина. След няколко дни кашлицата става влажна и започва да се "кърти", тоест да се отделят слузни или слузно-гнойни храчки. След това постепенно намалява и настъпва озд­равяване.

Кашлицата е основен белег и на хроничния бронхит. Болните кашлят упорито, най-вече сутрин след ставане от сън, и отделят значително количест­во жълто-зелени храчки. При всяка ма­кар и незначителна простуда кашлицата се засилва и отхрачването се увелича­ва. Всяко изостряне на бронхита вло­шава и общото състояние на болния.

Кашлицата с ръждиво оцветено отхрачване, съпроводено с бодеж в гърди­те и силна отпадналост, е характерна за крупозната пневмония, която в 95% от случаите се причинява от пневмококи. Тези болестотворни микроор­ганизми проникват в организма най-често по дихателен път. От крупозна пневмония боледуват обикновено мла­ди здрави хора. Заболяването започва внезапно при пълно здраве с втрисане и покачване на температурата до 39-40 градуса С и повече. Кашлицата е осо­бено мъчителна, защото всяко дълбоко вдишване засилва бодежа в гърдите.

И бронхопневмониите, причинява­ни от най-различни микроорганизми като пневмококи, стрептококи, стафилококи, а при определени условия и от нормалните обитатели на горните диха­телни пътища, се съпътстват от кашли­ца. Те започват постепенно, предшест­вани обикновено от трахеобронхит, фа­рингит, ангина или някое инфекциозно заболяване като грип, скарлатина, дребна шарка и др. При кашлицата в този случай се отделят слузни и слуз­но-гнойни храчки. В някои случаи, нап­ример при тежко протичащи i рипни пневмонии, в тях може да има примес от кръв под формата на жилки или точ­ки.

Хроничната кашлица, на която мно­го хора не обръщат особено внимание, най-често се дължи на хроничен брон­хит или туберкулоза. Хронично въз­паление на малките бронхи предизвик­ва отделяне на секрет, който изпълва просвета им и предизвиква спазъм на бронхиалната стена. Първите оплаквания на болните се появяват при по-го­леми физически усилия и през етажни­те и студени месеци на годината. Те имат чувството, че не им достига въз­дух, лесно се задъхват, дишането се учестява, кашлицата се засилва

Появата на кашлица, съпроводена с тежест или бодежи в едната гръдна по­ловина, които се усилват при дълбоко дишане, говори за плеврит - възпаление на тънката двойна обвивка на бе­лите дробове, наречена плевра. Той започва обикновено бавно, постепенно и само по изключение изведнъж, бур­но. Болният губи апетит, слабее, лесно се изморява. Температурата се пови­шава привечер с няколко десети от градуса, появяват се нощни изпотява­ния и кашлица. Именно кашлицата и бодежите подсказват, че са заболели белите дробове.

Когато кашлицата е свързана с бол­ки в гърлото и запушване на синусите, несъмнено е налице вирусна инфек­ция на горните дихателни пътища.

Пристъпите на "лаеща" кашлица, от които детето се задъхва и често дори повръща, говорят за коклюш. Той за­сяга най-вече децата до 5 години. В тази възраст инфекцията протича и най-тежко поради усложненията от бронхопневмония. Болестта се причи­нява от специфични бактерии, описани от френските учени Борде и Жангу. С пръските от кашлицата посредством въздуха бактериите попадат в дихател­ните пътища на здравите. След инкуба­ционен период от 7-14 дни заболяване­то започва постепенно с нехарактерна кашлица. Тя става все по-упорита, осо­бено нощем, и не се успокоява от обикновените противокашлечни средс­тва. Този период на нехарактерна каш­лица трае до 1-2, дори до 3 седмици. Типичното пристъпно /конвулсивно/ кашляне, съпроводено с повръщане, започва към края на втората седмица. Болните от коклюш се поставят под ка­рантина.

Среща се и тъй наречената психо­генна кашлица, която се дължи на пси­хически причини. Появява се в момен­ти на свръхнапрежение, когато човек има чувството, че няма да овладее по­ложението, не може да се справи с да­дени задачи и така нататък. Упоритата кашлица и намаляването на теглото мо­гат, макар и рядко, да подсказват за рак на белите дробове. Пристъпите на кашлица могат да бъдат и странични ефекти на различни лекарства, напри­мер срещу хипертония. В такива случаи се налага медикаментът да бъде сме­нен.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст