Начална страница | Здраве | КАК В ГОРЕЩИНИТЕ ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ САЛМОНЕЛОЗА

КАК В ГОРЕЩИНИТЕ ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ САЛМОНЕЛОЗА

image

Салмонелозата е остра инфекция на стомаха и чер­вата,…

която се причинява от бактерии, наречени салмонели. Те са универсални оби­татели на земята - срещат се в живата и мъртвата при­рода. В живия организъм обитават най-често червата. Те са много устойчиви мик­роорганизми. Причиняват възпалителни заболявания на храносмилателната сис­тема - най-вече на червата. Причинени от салмонели са 60-80 % от стомашно-чрев­ните инфекции. Топлината и влагата благоприятстват тях­ното развитие, затова те се наблюдават най-често в къс­на пролет, лятото и начало­то на есента.

Източници на зараза са: домашните животни - едър рогат добитък, свине, овце, патици и гъски. Човек се за­разява при консумация на месо от болни животни. Опасни са суровите яйца от заболели птици, особено па­тешките. Консумацията на месо в суров вид или полу­суров, както и сурови па­тешки яйца, води до епиде­мични взривове. Дейни пре­носители на заразата са му­хите и гризачите - мишки и плъхове. Източник на зара­за са и преболедувалите от салмонелоза, некачествено лекувани и останали заразо­носители.

Клиничните симптоми на болестта

Те се проявяват от 5-6 до 24 часа след консумацията на заразена храна. Появява се гадене, повръщане, коликовидни болки в корема и многократни диарични изхождания в денонощието. Изпражненията са кашави или воднисти. Може да се по-яви втрисане с висока тем­пература. Най-често тези симптоми отзвучават за ня­колко дни, но понякога мо­гат да се задълбочат и да настъпят усложнения от чер­ния дроб, жлъчните пътища, бъбреците и др. Заболяване­то протича тежко предимно при малки деца и възрастни и изтощени хора.

Салмонелната инфекция се доказва чрез откриване на бактериите в повърнати­те материи, изпражненията или кръвта, както и в оста­тъци от консумираната хра­на.

Лечението – медикаменти и чайове

Лечението на салмонело­зата се провежда от лекар. То включва мероприятия за отстраняване на приетата храна и остатъците от нея в стомашно-чревния тракт чрез извършване на стомаш­на промивка - в първите часо­ве, или приемане на очисти­телно. След това се препо­ръчват чайове от джоджен, боровинки, нарови кори, сок от ябълки, оризова отвара, варени и пасирани моркови, по-късно картофи, прясно подквасено кисело мляко, мляко с ориз и постепенно преминаване към по-широка диета с варено месо, плодо­ви сокове и др. През периода на лечение трябва да се при­емат обилно течности, за да се преодолее изсушаването на организма и интоксикаци­ята, до която то води. Лечението е антибактериално по преценка от лекуващия лекар. Леките форми на за­боляване обикновено оздра­вяват за 1-2 дни, докато при по-тежките е наложително оставане на легло при изола­ция от здравите и провежда­не на санитарно-хигиенни ме­роприятия за недопускане разпространение на зараза­та.

Основни правила за предпазване

Преди всичко да избяг­ваме консумацията на престояли храни, продук­ти със съмнителен срок на годност, отворени в предишни дни месни кон­серви, сурови яйца, осо­бено патешките, както и кремове и сладоледи, приготвени от тях.

От първостепенно значение е да спазваме лична хигиена при хранене­то, като щателно измиваме ръцете си, както и плодове­те и зеленчуците преди тях­ната употреба.

Едно от главните прави­ла е да унищожаваме мухи­те и гризачите - най-чести­ят преносител на заразата.

Много е важен е систем­ният санитарен контрол от съответните органи за недопускане на заразени храни­телни продукти на пазара, контрол на съхранението им в складовете, както и не­допускане на работа в дет­ски и хранителни заведе­ния на преболедували от салмонелоза и останали за­разоносители.

Само така ще бъдем защитени от летните салмонелни инфекции.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст