Начална страница | Здраве | МОРСКАТА БОЛЕСТ - КОШМАР ЗА ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИТЕ

МОРСКАТА БОЛЕСТ - КОШМАР ЗА ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИТЕ

image

Кинетозата се причи­нява от липса на равно­весие на вестибуларния апарат…

Глухонемите и кучета­та нямат този проблем

Лятото много от нас се отправят на пътешествия на далечни или по-близки разстояния. За някои обаче то­ва си е жив кошмар, защото без зна­чение дали ще се пътува със самолет или кораб, здравните проблеми по вре­ме на круиза са повече от ужасяващи.

Болестите на движението - при пъ­туване с кола, кораб или самолет, са известни в медицината като кинетози.

Тялото ви „мисли" че стоите на едно място

Морската болест се среща достатъч­но често, защото статистиката отчита, че всеки трети човек страда от нея. Прилошаването, виенето на свят, поява­та на слабост, както и студена пот -всички тези неприятни симптоми, въз­никват по вина на вестибуларния апа­рат, който не успява да се справи с люлеенето и клатенето на плавателния съд, самолета, а дори колата и автобуса.

Заболяването възниква поради проти­воречията между това какво виждате око­ло себе си и това как се чувствате. Сиг­налите, идващи от мускулите, ставите и вътрешното ухо, съобщават на мозъка, че се движите, но когато видите движение­то на самия кораб, в който се намирате, тяло ви "мисли", че стоите на едно място.

Мъртво вълнение и въздушна яма - клопки за вестибуларния апарат

Проблемите при пътуване с лодка или кораб се появяват, когато плава­телният съд навлезе в т.нар. мъртво вълнение. Тогава той започва да се дви­жи нагоре-надолу. Това движение пре­дизвиква у пасажерите гадене, повръ­щане, изпотяване. Много често тези оплаквания са съпроводени с учестява-не на сърдечната дейност и повишава­не на кръвното налягане.

Ако имате проблеми с пътуването по вода, може да си хванете самолет. Страдащите от авиоболеста са далеч по-малко в сравнение с тези, които хващат морската.

Проблемите се появяват, когато са­молетът хлътне във въздушна яма. При турбулентно движение система­та, която изравнява външното наля­гане с вътрешното, не успява да го направи. Тогава се увеличава наляга­нето на течностите във вътрешното ухо, .при което обикновено се полу­чават и слухови смущения, а ухото рязко хлътва.

На морски криуз с домашния любимец

Най-големи неприятности с пътува­нето по въздух могат да имат хората, които в конкретния момент страдат от хрема или пък са прекарали тежки инфекции на третата сливица. Инте­ресно е, че глухонемите не страдат от морска болест. Спокойно можете да вземете със себе си в кораба домаш­ния си любимец, ако той е куче, за­щото те понасят добре пътуването по вода.

Как да се избавим?

На първо място опитайте се да не мислите за клатушкането, отдайте се на фантазии и други мисли, помечтайте. Много помага съсредоточаването на погледа върху нещо неподвижно - така вестибуларният апарат възвръща рав­новесието си.

Избягвайте непроветрените помещения и неприятните миризми - те могат да провокират начало на морска бо­лест.

Нощното пътуване много по-лесно се приема от организма, отколкото дневното. Така че ако имате възмож­ност за избор - купете си билет и тръгнете на път вечерно време - за да можете да поспите.

Избягвайте приема на много храна и алкохол по време на път, тъй като и двете се отразяват зле при предраз­положеност към морска болест.

По време на пътуването не забра­вяйте да дъвчете дъвка. Преглъщайки храната, челюстната мускулатура сти­мулира отпушването на евстахиевата тръба и налягането се нормализира по-бързо.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст