Начална страница | Здраве | ПЛОДОВАТА ДИЕТА - ЛЕКАРСТВО ИЛИ ОТРОВА

ПЛОДОВАТА ДИЕТА - ЛЕКАРСТВО ИЛИ ОТРОВА

image

Смята се, че пло­довете са най-полез­ната храна…

и за това присъстват в почти вся­ко диетич­но меню. На прак­тика обаче не всички плодове имат само положи­телно дей­ствие. Важно е също така и в какъв район са расли - едно е ако са набрани в планината, далече от всякаква мръсотия, съвсем друго ако сте ги набрали край оживената автомагистрала.

ГРОЗДЕТО съдържа много захар. Консума­цията на прясно грозде в големи количества драз­ни стомаха, а ре­зултатът е ако не разстройство, то поредица от доста непри­ятни звукове.

ПРАСКОВИТЕ също съ­държат го­лямо коли­чество захар. Но про­блемът е в мъхестата им обвивка. Не се препоръч­ва те да се консумират су­трин на гладно, за да не дразнят стомаха.

ДИНЯТА без­спорно е по­лезна, но е много важно къде е отглеж­дана. Този плод подобно на гъба всмуква всичката не­чистотия от почвата, възду­ха, водата. И ако е отгледа­на в замърсен район, ще пре­дизвика тежест и гадене.

БАНАНИТЕ са известни със своята ка­лоричност, по-малко е изве­стно, че те об­разуват газо­ве. По своя състав те са близ­ки до картофите. Ясно е, че с ядене на банани не може да се отслабне.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст