Начална страница | Здраве | ПЪРВА ПОМОЩ - И ОПИТНИ ГЪБАРИ ПОПАДАТ НА ОТРОВНИ ДВОЙНИЦИ

ПЪРВА ПОМОЩ - И ОПИТНИ ГЪБАРИ ПОПАДАТ НА ОТРОВНИ ДВОЙНИЦИ

image

Те действат по различен начин, а интоксикацията при едни се проявява бързо,…

при други - бавно.

Кои са основните симптоми и как да си помогнем?

Медиците всяка есен, когато зачестят слу­чаите на отравяния с гъби, съветват да си купуваме за по-сигурно култивирани печурки. Но това рядко възпира мераклиите да си наберат от така вкусните диворастящи видове. А ри­скът да попаднат на отров­ни винаги съществува.

Токсините на гъбите дей­стват по различен начин и за различно време.

С местно действие са дяволската и бясната гъба, отровната млечница, лъж­ливата печурка, дипленката (мечо ухо), ентломата. Отравянията с тези гъби са най-чести. Те имат кратък латентен период - от поло­вин до два часа. След това започват силни коремни болки, гадене, повръщане, диария (ако е много тежка, може да причини обезвод­няване). Но както бързо се появяват оплакванията, та­ка и бързо изчезват при ле­чение - за часове, най-много до 1-2 дни.

С невротропно дей­ствие са червената мухо­морка, вълчият зъб, пантерката. Отравянията с тях са по-редки. Латентният период също е много кратък -1/2 -1 час. Потърпевшия за­почва да се изпотява, има повишено слюноотделяне, от очите му потичат сълзи. Налице са също повръща­не, болки в корема, диария, но и забавяне на сърдечния ритъм (брадикардия) и сви­ване на зениците (миоза). В по-тежките случаи настъп­ват задух, посиняване на ко­жата и лигавиците поради недостиг на кислород в кръвта, белодробен оток и кома. Друг тип прояви са свързани със силна възбу­да, нарушения в координа­цията, дезориентация. По­страдалият може да изпад­не в делириум, да има халю­цинации. Понякога са въз­можни и гърчове. След лекарска намеса прогноза­та обикновено е благо­приятна.

С хепатотоксично дей­ствие (увреждащи черния дроб) са т.нар. фалоидни гъби - зелената, бялата и лепливата бяла мухоморка. Това са най-силно отровни­те видове. Пораженията от тях са много тежки, смърт­ността е висока (40-60%). Симптомите се проявяват средно 12-16 часа (понякога след 8 часа, друг път чак след 2 дни) след като човек хапне дори съвсем малко от опасната гъба. Отравянето протича в три стадия. Пър­вият включва повръщане, коремни болки и диария, които много бързо довеж­дат до обезводняване и до шок. Във втория стадий черният дроб се увеличава, урината става кафеникава като бира, развива се жъл­теница. Често се засягат и бъбреците. Възникват про­мени в електрокардиограмата. За съжаление неряд­ко настъпват остра черно­дробна недостатъчност, за­губа на съзнанието, кома. Възстановителният стадий е продължителен.

Първа помощ. При пър­во съмнение за отравяне с гъби направете промивка на стомаха: изпийте голямо количество вода и предиз­викайте повръщане. Добре е да приемете и активен въ­глен. Незабавно потърсете спешна медицинска помощ.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст