Начална страница | Здраве | СЪВЕТИ ЗА ЗДРАВЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

СЪВЕТИ ЗА ЗДРАВЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

image

Купувайки учебници, тет­радки и дрехи за новата учебна година,…

не заб­равяйте, че съ­що толкова важно е и физи­ческото състо­яние на децата ви.

Физическите упражнения и спортът ги поддържат здрави телом и духом. За да има обаче по-малко травми и пове­че радост, не забравяйте следните съве­ти:

Преди дете­то ви да започ­не някоя фит­нес програма, му направете пълни изследва­ния. Определете подхо­дящото му равнище на участие в спорта или физическата активност. Осигурете му удобни обувки и дрехи.

Давайте му да пие много течности (главно вода) - преди, по време и след упражненията, но избягвайте напитки с кофеин. Съобразявайте степента на актив­ност с темпера­турата и влажност­та на въз­духа (идеалният случай е умерена темпера­тура и нис­ка влаж­ност).

Увере­те се, че загрява добре пре­ди трени­ровката, а след нея се „отпуска" постепен­но. Инст­руктирай­те го да диша пра­вилно и да не задържа въздуха.

Ако след тренировки или мач има болки в мус­кулите, осигурете му няколко дни почивка. Спрете ги незабавно в случай на замаяност и виене на свят.

Фитнес програмата за деца на и над 7 години трябва да включва в ба­лансирано съотношение

упражнения за добро кръвообращение (аеробика), за мускулна сила и гъвкавост и да е съобра­зена с индивидуалност­та на детето.

Аеробните упражне­ния включват ходене, тичане и плуване. Мо­гат да се правят 2-3 пъ­ти седмично по 20-45 ми­нути. Трябва да са дос­татъчно интензивни, за да засилят дишането, но без да се стига до за-дъхване.

Силните мускули предпазват от конту­зии и наранявания. Под наблюдението на тре­ниран възрастен 12-18-годишните могат да вдигат тежести с прог­ресивно натоварване 2-3 пъти седмично.

Гъвкавостта е присъ­ща на повечето деца, но въпреки това преди и след тренировки е за­дължително да се пра­вят упражнения за раз­тягане, за да се избег­нат наранявания. Включ­ват се последователно всички мускулни групи. Всяко разтягане трае 15-20 секунди.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст