Начална страница | Здраве | ДИАГНОЗА ПО…УШИТЕ

ДИАГНОЗА ПО…УШИТЕ

image

Разгледайте внимателно ушите си,…

сравнете наб­люденията си с други симптоми и цялостното си здравословно състояние.

Според традиционната източна медицина глав­ното предназначение на ушите е не толкова слухът, колкото възможността чрез тях да се диагностици­рат и лекуват някои болести.

Ушите с ПРАВИЛНА ФОРМА, достатъчно го­леми, с еднакъв размер и форма говорят за добра наследственост и достатъчен запас от резервни си­ли в организма.

Твърде ЗАЧЕРВЕНИТЕ или ГОРЯЩИ уши (до­ри този признак да се появява за кратко време) показват склонност към хипертония и нарушения в работата на вегетативната нервна система. Хората с „пламнали уши" често са склонни към агресия и прибързани реакции.

СТУДЕНИТЕ и БЛЕДИ уши също свидетелст­ват за дисфункция на вегетативната нервна систе­ма. Те сигнализират за ниско кръвно налягане, об­ща слабост и намаляване активността на мозъка.

Ако ушите ви имат СИНКАВ ЦВЯТ, това озна­чава наличие на сърдечна недостатъчност или за­болявания на белите дробове и бронхите.

Сериозно внимание трябва да се обърне при ТЪ­МЕН ЧЕРВЕНО-СИН ЦВЯТ на ушните миди, който е характерен при заболявания на стомаха и черва­та, задстомашната жлеза и черния дроб.

При общо изтощаване на организма, склонност на червата към атония и други проблеми на дебе­лото и тънкото черво кожата на ушите може да стане БЛЕСТЯЩА, с КАФЯВИ или ТЪМНОЧЕР­ВЕНИ ПЕТНА. Това е сигнал за нарушен минера­лен баланс в организма.

Долната месеста част на ухото с КВАДРАТНА ФОРМА говори за голяма физическа сила и добри запаси от здраве, но тя е сигнал и за агресивност.

Ако пък тя е ЗАОСТРЕНА, това е знак за посто­янство и повишен запас от вътрешни сили. Това също е признак за изключителни умствени способ­ности.

Колкото по-голяма, по-дълга и по-дебела е тази част на ухото, толкова по-пълен е здравословният резерв на човека.

Нейният естествен телесен цвят и хармонична форма свидетелстват за спокоен и трудолюбив ха­рактер.

Ако пред ушите се появят СИТНИ БРЪЧКИ, обърнете внимание на храненето. Това е признак за изтощаване на организма.

Долната месеста част на ухото, която прилича на ВЪЗГЛАВНИЧКА, е белег за склонност към затлъстяване или за намаляване на умствената ак­тивност.

БРЪЧКИТЕ по тази част пък алармират за пред­разположеност към заболявания на сърцето и кръ­воносните съдове, включително атеросклероза, опас­ност от инсулт и инфаркт.

Бръчки могат да се появят и при диабет.

За общо изтощаване на организма може да се говори, ако месестата част на ухото е ИЗТЪНЯЛА и като че ли е ВТВЪРДЕНА, а също така ако е твърде голяма, с нехармонична форма и неедно родна повърхност. Този признак понякога се наблюдава при склонност към онкологични заболявания.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст