Начална страница | Здраве | ЕКСТРАКТ ОТ АРТИШОК ПОНИЖАВА ХОЛЕСТЕРОЛА

ЕКСТРАКТ ОТ АРТИШОК ПОНИЖАВА ХОЛЕСТЕРОЛА

image

Според едно германско изслед­ване, в артишока са открити ак­тивни съставки,…

които могат да принесат го­ляма полза на сърдечно­съдовата система. Изс­ледователите давали на повече от 140 доброволци с високи стойности на общия холестерол в кръвта (над 280 мг на децилитър) по 1800 мг изсу­шен екстракт от арти­шок дневно или хапче плацебо в продължение на шест седмици.

В края на изследване­то пациентите, които получавали екстракт от артишок, понижили съ­държанието на холесте­рол в кръвта си средно с 18 процента. При плацебо-групата понижението било само с 8 на сто. Ос­вен това на участниците в „артишоковата" група нивото на лошия холес­терол се понижило с по­вече от 20 на сто, при ко­ето съотношението между полезния и вредния холестерол допълнител­но се подобрило.

Според учените потвърждението на факта, че екстрактът от артишок понижава холестерола, не е изне­нада. Известно е, че още в древния Рим това рас­тение е било използвано с лечебна цел. Римските богаташи са го използ­вали също така да про­тиводействат на непри­ятното подуване след пищни угощения. Това обаче, което те не са знаели, е, че артишокът съдържа една съставка, наречена цинарин, която предизвиква по-обилно отделяне на жлъчка от черния дроб. Последни­те изследвания показа­ха, че лечебното расте­ние предизвиква и по-обилно изливане на жлъч­ка от жлъчния мехур. А както е известно, жлъч­ката играе ключова роля в отстраняването на излишното количество холестерол от кръвния поток.

Учените препоръч­ват да се използва екст­рактът от артишок ка­то натурално средство за понижаване на високия холестерол и едва ако то не е достатъчно ефи­касно, да се търси меди­каментозно решение на проблема. При това екс­трактите от артишок са напълно безвредни и не предизвикват никакви странични ефекти.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст