Начална страница | Здраве | КАК ДА СЕ СПРАВИМ С НЕВРАЛГИИТЕ

КАК ДА СЕ СПРАВИМ С НЕВРАЛГИИТЕ

image

Всеки е добре да знае кои са най-важните точки за масажиране…

ТОЧКА НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК

Тя е разположена точно сре­щу ушното козле. Масажът вър­ху нея оказва положително въз­действие върху организма:

изчезват депресията и неврозата;

главоболието започва да се появява все по-рядко;

настроението се повишава;

подобрява се паметта;

сънят става все по спокоен.

ТОЧКАТА НА ВЕГЕТАТИВНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Върху нея се въздейства с двата показалеца - на лявото и на дясното ухо едновременно. Най-напред трябва да се напипа входа на слуховия проход и по­казалеца да се постави на сан­тиметър по-нагоре във вътреш­ността на ушната раковина. Масажът има свойството да отстрани спазмите на кръво­носните съдове, полезен е при аритмия, при астма и пикочо-каменна болест, както и при запек в климактериума на жените. След месец масажи тонусът на съдовете се подобрява, нормали­зира се кръвното. Добре е тази точка на ухото да се масажира поне 2 пъти на ден.

МАСАЖИРАЙТЕ ОЩЕ 6 ТОЧКИ, ЗА ДА СТЕ ЗДРАВИ

Освен трите основни точки по ушната мида рефлектотерапевтите определят още някол­ко важни точки, които са свър­зани с други органи.

ТОЧКАТА НА СЪРЦЕТО И НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

Тя е разположена във вът­решността на ушната ракови­на. За да я намерите, трябва да напипате входа на слуховия про­ход и да придвижите показале­ца си на сантиметър към тила. При натиск се чувства болка и това е признак, че имате болно сърце или бели дробове. Маса­жът на точката помага при стенокардия, аритмия, хиперто­ния, пневмония, бронхит. Ако сте пушач, масажът ще ви по­могне по-лесно да се разделите с този вреден навик. Става ду­ма за две точки, които са раз­положени много близко една до друга и могат да се масажират едновременно.

ТОЧКА НА СТОМАХА И НА ЧЕРВАТА

Полезно е тази точка да се масажира, когато са нарушени функциите на храносмилателна­та система - от гастрит до бо­лести на черния дроб. Ако вдигнете показалеца на санти­метър над точката на сърцето, ще напипате хрущялното обра­зувание. В хрущяла има малка вдлъбнатина и тук е разположена една от най-важните точки.

ТОЧКАТА НА ТАЛИЯТА И НА ШИЯТА

Специалистите препоръч­ват тя да се масажира при въз­никването на остеохондроза, радикулит, междуребрена нев­ралгия, болки в шията, гърба и кръста. Точката на шията е раз­положена до тази на мозъка, а точката на талията е на сан­тиметър по-високо.

ТОЧКАТА НА ЗРЕНИЕТО

Намира се в долната месес­та част на ухото, където про­биват дупки за слагане на обеци. Масажът е особено полезен за страдащи от късогледство или далекогледство и от катаракта.

АНТИСТРЕСОВАТА ТОЧКА

Разположена е в триъгълна­та ямка на горната част на уш­ната мида. Масажът на точ­ката отнема напрежението, ук­репва нервната система, пома­га по-бързо да се справите с нап­режението и със страховете си. Масажирането преди лягане по­мага при безсъние.

ТОНИЗИРАЩАТА ТОЧКА

Намира се в т.нар. козле на ухото. Чрез нея организмът мо­же да се опре на грипа и на прос­тудата и да се въздейства вър­ху надбъбречната жлеза, която произвежда адреналина. След масажа върху тази точка човек чувства прилив на сили, умора­та изчезва.

Всяка точка отговаря на определено заболяване на организма.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст