Начална страница | Здраве | ХОДЕТЕ СЛЕДОБЕД НА ЗЪБОЛЕКАР И МАСАЖ

ХОДЕТЕ СЛЕДОБЕД НА ЗЪБОЛЕКАР И МАСАЖ

image

Лечението има най-голям ефект, когато е съобразено с генетичния часовник…

Във всеки от нас неизменно тиктака прецизен биологичен часовник. Той се сверява автоматично по метронома на Вселената, но е строго индивидуален. Раз­боляваме се тогава, когато се повреди ня­кой чарк в този точен часовник. Работата на болния орган излиза извън общия ритъм. Той започва да реагира неадекватно на по­стоянните промени във и около нас. Всич­ко това е добре познато на страдащите от хипертония и други болести на кръвоносна­та система. Те усещат с цялото си съще­ство явленията, свързани с промените на магнитното и на електрическото поле на Земята, слънчевата активност и др.

Оказва се, че от биологичния часовник зависи и ефектът на едно и също лекар­ство. Приемано по различно време на де­нонощието, то не действа еднакво. Това за­виси не само от ритъма на производството на ферменти и транспортни вещества за неговото доставяне и преработване, но и от факта, че клетките не реагират по един и същ начин през 24-те часа. Това откритие променя стандартните схеми на лечение -по едно хапче три пъти на ден и готово. По-голяма полза ще има от много по-малка до­за от препарата, приета в подходящия мо­мент. В този случай по-рядко ще се проявят и странични ефекти.

Този лечебен подход се нарича хронотерапия

В основата му са залегнали два принци­па. Първо, съобразяване с естествения ритъм на изработването на едни или други вещества в организма. Дневната доза на даден хормонален препарат например не се разпределя в течение на деня, както до­сега, а се приема сутрин, когато организ­мът произвежда активно собствени хормо­ни. Второ, лекарството се приема преди очакваното влошаване на състоянието на болния.

Докато при здрави хора например отделянето на стомашен сок нощем намалява, при страдащите от язва на дванадесе­топръстника точно тогава секрецията е най-висока. Характерната нощна болка е добре позната на язваджиите. Изводът: лекар­ствата за потискане на стомашната секре­ция трябва да се пият не само сутрин, но и късно вечер.

При бронхиална астма въздушната про­ходимост на бронхите е най-добра по обед, най-лоша в полунощ. Пристъпите са най-че­сто от полунощ до времето преди разсъм­ване. Дори алергичната чувствителност на бронхите към домашния прах е най-силно изразена след 23 часа. Затова, ако лекар­ството се приеме в подходящ момент пре­ди полунощ, пристъпът може да бъде пре­дотвратен.

Този метод е доказано ефикасен и при лечението на високо кръвно налягане, исхемична болест на сърцето и др. Както пове­чето физиологични ритми, и денонощното колебание на артериалното налягане е ин­дивидуално. При едни хора то е най-високо нощем, при други - рано сутрин. Има и па­циенти с няколко кулминации в денонощие. Лекарствата за понижаване на налягането също имат определени часове за максимал­на и минимална ефективност. Лекарят тряб­ва да установи индивидуалния ритъм на промените и да избере най-подходящия препарат. Ако картината на биоритмите е ясна, хипертоничните кризи и дори инфарк­тът на миокарда могат да бъдат предотвра­тени. Установено е, че човек най-често вди­га кръвно през вечерните часове. Ако ле­карството се пие час-два преди възможно­то влошаване на състоянието, бедата може да се избегне.

Подходящи за зъболечение са следобед­ните часове - тогава организмът е по-из­дръжлив на болка.

Изострянето на някои страдания в сезонно

За гастрита и язвата на дванадесе­топръстника най-неблагоприятни са пролет­та и есента. Това налага профилактичният курс на лечение да се провежда именно то­гава.

Най-подходящо време за различни диети за отслабване са пролетта и лятото. Тогава тялото има нужда от по-малко мазнини и въглехидрати, затова с лекота се отказва от тлъсти меса, колбаси и тестени продукти. През есента е точно обратното.

С биологичния часовник трябва да се съобразява и физиотерапията. Ползата от масаж е най-голяма през втората половина на деня. Йодово-бромните вани са препоръ­чителни след 16 часа, сероводородните - от 9 до 11. Ваните с натриев хлорид и с хвой­на са с оптимален ефект между 13 и 17 ча­са. За занимания във фитнеезалата специа­листите сочат като подходяща вечерта.

Японците са на път да разкрият тайната на биологичния часовник. Биолози от уни­верситетите в Нагоя и Киото са установили, че 24-часовият ритъм се определя и регули­ра от особена група белтъчини. Анализи­райки структурата на една от тях, те уста­новили, че тя се състои от три участъка. Ка­то се въздейства на тези участъци, могат да се променят вътрешните ритми. Целта им е да разберат как точно вътрешният ни ча­совник се настройва на този ритъм, с кой­то можем да съобразим и приемането на лекарствата.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст