Начална страница | Здраве | СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ - СВОБОДНИ И ОПАСНИ

СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ - СВОБОДНИ И ОПАСНИ

image

Кой е виновен за появата на бръчки, лошо самочувствие и загуба на жизнени сили?...

За всичко това са ви­новни свободните ради­кали. За тях се заговори в средата на миналия век, но никой тогава не подо­зираше, че е открита при­чината за стареенето. Днес тази теория доми­нира и свободните ради­кали се определят като основни за възрастовите изменения.

Като всичко в приро­дата и ние сме изградени от атоми и молекули. На­мирайки се в непрекъс­нато движение те осигу­ряват жизнената енер­гия. Молекулите при то­ва ту отдават електрони (окисляват се), ту прие­мат (възстановяват се). Проблемът е с окисляването. Губейки електрон, молекулата се превръща в свободен радикал, който търси в организма липсващата частица. "Недоукомплектованата" молекула е много хищна. Възстановявайки своя статус, тя поражда нови радикали. Този процес е под строгия контрол на организма. Неутрализирайки "из­лишните" свободни ра­дикали с помощта на ферменти, той спасява 'клетките от разрушава­не. Но много фактори от­слабват нашите защитни сили и превръщат сво­бодните радикали в опасни елементи. Полу­чили пълна свобода на действие, те нарушават, изменят структурата на клетките, провокират бързото стареене и пред­полагат ред болести. За да се справи с тези "произволи" на свобод­ните радикали, организ­мът е необходимо да има достатъчно особени за­щитни вещества, нарече­ни антиоксиданти. Към тях се отнасят някои ви­тамини, минерали и ензи­ми, които служат за "ула­вяне" на свободните радикали отдавайки им свой електрон. Човек до­пълва недостига на ан­тиоксиданти чрез подхо­дяща храна.

Повече свежи плодо­ве и зеленчуци.

Включване в храната на покълнали пшениче­ни кълнове

Намаляване количе­ството на мазнините

Намаляване на пър­жена и консервирана храна, полуфабрикати и пушено.

Повече риба, морски продукти и ядки

Особено полезен е зеления чай.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст