Начална страница | Здраве | ЛЕТНИ ОПАСНОСТИ

ЛЕТНИ ОПАСНОСТИ

image

Отпуската може да не остави особено приятни спомени, ако имате проблеми със здравето. За съжаление те спохождат не само...

Отпуската може да не остави особено приятни спомени, ако имате проблеми със здравето. За съжаление те спохождат не само безг­рижните, но понякога и подготвените летовни­ци. Нека си припомним някои от правилата, за да сме здрави през идва­щата лятна почивка.

РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Всеки пети човек, кой­то е пътувал със само­лет, настива до седми­ца след пристигането си. Това се дължи на су­хия въздух, който отс­лабва имунната систе­ма на пътниците. Виру­сите, които са ви напад­нали обаче, не се стра­хуват от антибиотици. Вместо това направете следното:

• пийте много теч­ности, пръскайте лице­то си с вода по време на пътуването; така ще предотвратите обез­водняването и ще нама­лите опасността от ин­фекция;

• вземайте ехинацея, която укрепва имунната ви система;

• хранете се разумно -по възможност не с бър­зи закуски;

• взимайте редовно своите любими мулти-витамини; витамините С, А, Е и В-комплекс, как­то и минералите селен и цинк са жизнено необхо­дими за нормалното функциониране на имун­ната система. (Бел. ред. Най-добрите мултивитамини и мултиминерали мо­жете да видите на стр. 17.)

УХАПВАНИЯ ОТ НАСЕКОМИ

Вместо различни хими­кали, предлагани в арома тизирани варианти за предпазване от кръвос-мучещи и жилещи насеко­ми, използвайте есенци-алните масла.

• цитронелата и евка­липтът имат силна ми­ризма, която обърква чувството за посока и обонянието на насекоми­те и те по-трудно ще ви открият; налага се оба­че да се мажете поне през час;

• при изследване било установено, че есенциалното масло от индийско дърво от рода на махаго-на (Azadirachta indica), смесено с кокосово мас­ло, предпазва изцяло от комари;

• носенето на подходя­щи дрехи с дълги ръкави и крачоли, както и увиване­то на главата с някакъв тънък шал също е за предпочитане през часо­вете на най-голяма ак­тивност на комарите.

ДИАРИЯ

Стомахът на летов­ника е едно от най-уяз­вимите му места. Не­добре измитата и сготвена храна, замърсената вода и небрежно изми­тите съдове, в които се сервира по заведенията, са основните причини­тели на стомашно-чрев­ни проблеми по време на лятната почивка. Към тях се прибавят, разби­ра се, и летните горе­щини, които допълни­телно създават благоп­риятни условия за зара­зяването. Ето какво мо­жем да направим за себе си В това отношение:

• да не пием вода от непроверени източници и ако се съмняваме в хи­гиенните стандарти, въобще да се откажем от услугите на „общес­твеното хранене"; дори неизмитите чаши или водата в кубчетата лед, както и водата, с която си мием зъбите, може да ни развали по­чивката;

• да избягваме нет­райните хранителни продукти и особено млечните (сладоледа съ­що!); млякото, ако не е пастьоризирано, трябва да варим, докато кипне;

• месото трябва да се готви на висока тем­пература и достатъчно дълго време; остатъци от месна храна за дру­гия ден - в никакъв слу­чай!

• рибата и морските деликатеси са също осо­бено податливи на раз­валяне през летните го­рещини, дори и да са подложени на достатъч­на термична обработка; при най-малкото съмне­ние, че не е прясна, из­бягвайте и този вид из­кусителна храна;

• яжте само готвени зеленчуци, а ако все пак Ви се прииска нещо пряс­но, мийте продължител­но с доказано чиста Во­да и белете дори дома­тите; същото се отна­ся и за плодовете на се­зона;

• ако все пак ви хване разстройство, пийте достатъчно течности, за да не се обезводните.

Продължава утре...

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст