Начална страница | Календари | ДА НИ Е ЧЕСТИТА НОВАТА ГОДИНА! ВАСИЛОВДЕН - ВРЕМЕ ЗА НОВИ НАДЕЖДИ

ДА НИ Е ЧЕСТИТА НОВАТА ГОДИНА! ВАСИЛОВДЕН - ВРЕМЕ ЗА НОВИ НАДЕЖДИ

image

В първия ден на годината Православната църква чес­тва две големи събития…

- Обрезание Господне и све­ти Василий Велики.

Като епископ на Кесария Кападокийска (Мала Азия) св. Василий воюва с широ­ко разпространената през IV век арианска ерес (уче­ние, което отрича божест­вената природа на Хрис­тос) и успява да наложи принципите на ортодоксал­ното християнство в голя­ма част от източните тери­тории на Римската импе­рия. На Василий Велики принадлежи идеята за ак­тивното милосърдие и добротворство като израз на Христовия закон на любов­та и прошката. Той определя точния ред на църковните всенощни песнопения и създава Василиевата Света литургия, която е запазена до днес и се изпълнява 10 пъти през годината. Св. Ва­силий я отслужва за после­ден път на 1 януари 379 г.и вечерта умира..

След смъртта му църквата го ка­нонизира за светец и на то­зи ден отслужва св. Василиева литургия в негова чест.

Трапезата е празнична, по традиция и на този ден се вари свинска глава, гот­ви се кокошка или пуйка със зеле, баница с късмети, баклава...

Тогава момите правят ладуване - отглас от славянската митология от култа на богинята Лада, покровителка на брака и семейство­то. Събират се вечерта, пускат пръстени­те си в котле с чиста вода, оста­вят ги да престоят през нощта и сут­ринта напяват и гадаят коя за какъв ще се ожени: "Синьо небе, ясни звезди -красавец; дълги трапези, честити комати - богат чо­век; дълги трапези, редки комати - сиромах; на стол седи, перо държи - писар; тиха вода под камъче - кро­тък човек; малка нива, мно­го кръстци - работлив ще е; шита риза, недошита, на вратичка закачена - ско­рошна женитба...".

На Василовден се сурвака за здраве.

Сурва весела година,

зелен клас на нива,

червена ябълка в градина,

ведровина на главина,

догодина до амина!

На 1 януари момчетата сурвакат всички вкъщи с обкичени с плодове и вълна дрянови пръчки. Най-хуба­ва е цъфналата дрянова пръчка, която 40 дена пре­ди Василовден се натопява във вода, която се сменя всекидневно. Стопаните, доволни от сурвакарските благословии, даряват деца­та с парички, ябълки, гевречета и всичко, каквото решат.

На Нова година е добре най-напред вкъщи да влезе млад, здрав и весел мъж, за да роди невестата мъжко дете, да има здраве и да е весело в дома. Други искат да дойде първо млада жена, за да се оагнят все женски ярета и агнета. Трети държат първият влязъл вкъщи на Нова година да е с пъл­ни ръце (да носи нещо), за да е берекетна и пълна къ­щата.

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст