Начална страница | Календари | НАРОДЕН КАЛЕНДАР- 07.01- НА ИВАНОВДЕН ТАЧИМ КУМСТВОТО И ПОБРАТИМСТВОТО

НАРОДЕН КАЛЕНДАР- 07.01- НА ИВАНОВДЕН ТАЧИМ КУМСТВОТО И ПОБРАТИМСТВОТО

image

Младоженците да се изкъпят за здраве и да гостуват на кумовете си…

Ивановден християн­ската църква отрежда на най-великия от пророците, който ревностно проповя­два идването на Христос сред хората - на Йоан Кръстител или Предтеча. Светецът се почита като покровител на кумството и побратимството. На Ивановден продължават обичаите и обредите, свързани с вярата в чудо­дейната здравеносна си­ла на водата. Къпят се бул­ките и младоженците, кои­то са се оженили през та­зи зима до Ивановден. Ос­вен това се къпят и всички именници, моми и ергени.

На Ивановден на обед младоженците отиват на гости в дома на своите ку­мове и им носят кравай, млин, ракия и вино. Кумо­вете ги канят на тържес­твена трапеза. Младите гостуват и на девера. В тракийските земи на Ива­новден или по-късно - на Бабин ден или зимния Атанасовден, се предприемат обредите, за побратимява­не на момците. Ако трима другари искат да станат побратими, в този ден те последователно се съби­рат в дома на всеки от тях, като започват от дома на най-възрастния. Майката посреща тримата и ги закичва с по една китка от бръшлян и чимшир. На вся­ка китка е вързана златна паричка с червен конец. Като ги закичва, майката ги благославя: "От тук на­татък чимшир побратими да станете! Да не се кара­те и лоши думи да не си изричате, да се обичате и уважавате като братя!" Ритуалът се повтаря в до­ма на всеки момък. В Ям­болско обредът на побра­тимяване е значително по-разгърнат. Там момците или женените мъже, които ще станат побратими, стъпват символично с дес­ния крак едновременно върху живи въглени, след което си раздават спе­циални обредни хлябове и отпиват последователно от паница с червено вино. В Родопска област на Ивановден сгодените ер­гени отиват тържествено на гости заедно с родите­лите си и свои роднини в дома на своите годеници. След като бъдещата све­кърва умие лицето на де­войката и я закичи с китка и златна паричка, всички сядат край софрата и се угощават богато.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст