Начална страница | Календари | НАРОДЕН КАЛЕНДАР – 08.01 - НА БАБИНДЕН СЕ ЧЕСТВА НОВИЯТ ЖИВОТ

НАРОДЕН КАЛЕНДАР – 08.01 - НА БАБИНДЕН СЕ ЧЕСТВА НОВИЯТ ЖИВОТ

image

Бабинден е третият от Ивановденските празници…:

обединява­що звено са обредите, свързани с водата и нейната очистителна сила. Празникът е в чест на бабата-акушерка в селото, праз­нува се също и за омилостивяване на болес­тта бабици, която на­пада главно децата.

Сутринта отрано още на този ден баба­та обикаля всички до­мове, в които е пома­гала да се раждат де­цата (в които е бабувала). След обеда при бабата отиват с даро­ве (главно гозби) всич­ки жени, които е из­раждала. Започва го­щавка; на вече при­готвената трапеза мо­гат да седнат само жени. След богатото хапване идва ред на хората и песните, во­дени от бабата.

Според народните представи бабата е свързана с отвъдните сили, защото помага на неживото да стане живо, да премине в света на хората. Ней­ните сили са свръхес­тествени; в различни региони се случва ба­бата да е едновре­менно и баячка, лечителка и врачка. Често названието баба не отговаря на биологич­ната й възраст, но

явно подчертава старшинството й, принадлежността и битието й, към зоната -граница между двата свята.

В някои райони мъжете на този ден не смеят да излязат от къщите си (или от кръчмата) -развеселените и пийнали жени ги подигравали, понякога дори ги сбивали и имали право да им свалят поясите.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст