Начална страница | Календари | ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР- 18.01- СВЕТИ АТАНАСИЙ ВЕЛИКИ

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР- 18.01- СВЕТИ АТАНАСИЙ ВЕЛИКИ

image

Той е роден в християнско семей­ство в Александрия през III век…

Вед­нъж бил наблюдаван от архиепископа на града, който забелязал, че в детин­ската игра с връстниците си Атанасий много точно спазва ритуала на кръще­нието на езичниците. Така той посъ­ветвал родителите му да го подготвят за духовник, а когато завършил обра­зованието си, архиепископът го напра­вил свой секретар. На Никейския съ­бор, където било заклеймено арианството, Атанасий също спомогнал много с блестящото си слово, затова, когато архиепископът починал, Атана­сий бил избран за негов наследник. По-късно Арий го наклеветил пред Константин Велики, ала Атанасий лич­но се срещнал с императора и разоб­личил интригите. След това обаче им­ператорът се изплашил от бунтове и изпратил Атанасий на заточение в Га­лия. След смъртта на императора си­новете му върнали Свети Атанасий от заточение, въпреки че враговете му постоянно успявали да го прогонват, докато папа Юлий I не го оправдал официално на два събора и не отлъ­чил враговете му. Докато бил в изгна­ние, Свети Атанасий написал много апологии за православната вяра, съставил много сборници върху Свеще­ното писание, написал житието на Свети Антоний и участвал активно в налагането на Символа на вярата. Не­говата дейност имала голямо значе­ние и за западното монашество, а той бил почитан високо от вярващите и клириците. Починал през 373 година. Свети Атанасий се почита и като пред­вестник на приближаващата пролет.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст