Начална страница | Календари | ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР- 31.01- СВЕТИТЕ ЛЕЧИТЕЛИ КИР И ЙОАН

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР- 31.01- СВЕТИТЕ ЛЕЧИТЕЛИ КИР И ЙОАН

image

На 31 януари православната църква чества светите лечители-чудотворци и безсребреници Кир й Йоан…

Според мнозина вярва­щи, молитвите към тези светци спасяват от най-различни телес­ни и душевни заболявания.

Кир бил египтянин, родом от град Каноп. Живял през втората половина на III век и се прочул като знаменит лекар в гр. Алексан­дрия. Той малко използвал рецеп­тите на Хипократ и Гален, а леку­вал преди всичко с молитва и християнска вяра. Според него ос­новната причина за всички човеш­ки болести са греховете, които предизвикват тежки страдания на тялото и още по-тежки страдания на душата.

Когато настанало десетото го­нение на християните в Римската империя при император Диоклетиан, лекарят-християнин Кир се спасил.като избягал в Арабската пустиня. В Арабия той станал мо­нах и получил дара на чудотворството. Нямало болест, която той да не може да излекува с името на Христос. Славата му растяла все­ки ден и тълпи от хора идвали при него за помощ и приемали хрис­тиянството. Тази слава достигна­ла до Йерусалим, където пристиг­нал младият войн от Едеса Йоан. Като чул за александрийския ле­кар Кир и неговите чудеса, вярващият в Исус едески воин отишъл при Кир и станал негов неразде­лен спътник и последовател.

По това време в родния му град Каноп била затворена зара­ди християнската си вяра една жена с трите си невръстни дъще­ри. Кир и Йоан научили за ста­налото и се отправили към Ка­ноп, за да помогнат на жените да издържат изпитанията. Те укре­пили вярата и духа им, но били оковани и жестоко изтезавани, а накрая обезглавени. Тайно хрис­тияни прибрали тленните им ос­танки, а по-късно те били погре­бани в построената в Каноп цър­ква. В този храм започнали да стават чудеса и невероятни изце­ления, които привличали хора от различни краища.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст