Начална страница | Календари | НАРОДЕН КАЛЕНДАР - БАБА МАРТА НОСИ ЗДРАВЕ

НАРОДЕН КАЛЕНДАР - БАБА МАРТА НОСИ ЗДРАВЕ

image

В българския календар 1 март е много обичана и лична дата…

Но защо март се е възприел като чисто женски месец и е кръстен Баба Марта, не се знае с точност. Със сигурност се знае обаче, че Баба Марта никак не обича бабите. Според народните обичаи пре­поръчително било точно на този ден те да си кро­туват вкъщи и да не се показват навън. Защото ако рано сутринта ги срещне Баба Марта, ще се намръщи и разфучи, ще завеят бури, ще зафучат снегове и виелици... Тя така ще се разсърди, че сръднята й ще продължи през целия месец! Ако обаче на пътя й се изпречат млади невести и мо­ми, ще се усмихне (малко мъжко поведение, на­ли), ще позволи на слънцето да огрее земята и времето ще бъде хубаво през целия март.

Леко лето като леко перо...

Според първомартенските обичаи, девойките ставали рано и вземали в ръце хляб, старо сребро и злато. Излизали от къщи със затворени очи, И ако, когато ги отворели, видели птичка, значи лятото щяло да дойде по-скоро. Птичката, видя­на на първи март от млада девойка, предвещава­ла плодородие и живот като от песента „Леко ле­то като леко перо". Всички хора щели да бъдат здрави и честити.

Против уроки

Много „богатство" е скрито в символиката, нат­рупана през столетията за мартениците, които и до днес закичваме на реверите си на 1 март. В народните представи значението на мартеницата било свързвано и с пазенето от уроки. Напра­вена от усукан бял и червен вълнен конец, тя се връзвала на лявата ръчичка на детенце, или би­вала пришивана от лявата страна на шапката на младоженец и от двете страни на кърпата на не­веста. Смятало се, че така любовта им щяла да се съхрани чиста и силна през целия им съвмес­тен живот.

Какво символизират щъркелът и лястовицата

Мартениците се свалят чак тогава, когато се ви­ди първият щъркел. Тогава те се окачват на разцъфнало или раззеленено дръвче или храст. Идването на календарната пролет е свързано с определена дата - 22 март. Но символиката на мартениците е израз на надеждата за пристъп­ващата пролет, за здраве и плодородие. Тя, про­летта, може и да се забави, но непременно ще дойде с прелетните птици - най-сигурните знаци за пролетното обновление. Затова появата на щъркела се посрещала от хората в миналото с обредно-религиозни песни и игри. Когато в мина­лото децата видели първия за годината щъркел, скачали, произнасяли заклинания и пеели пес­ни. От тази някогашна обредност ни е останал обичаят, предаван като завет от поколение на поколение: да гледаме за щъркел, преди да сва­лим мартениците. „Ако видиш щъркел да клечи на един крак, значи ти ще хвърчиш!" - ми казва­ше баба. До образа на щъркела винаги е стоял и този на лястовицата. Защото и тя по едно и също време отлита с него за топлите страни и заедно с него се връща по родните места. Тези две пре­летни птици се смятат за вестители на пролетта и на хубавото време.

Да те закука кукувица

Но най-очакван от народа бил гласът на кукуви­цата. Защото имало поверие, че колкото нейни закуквания преброиш, толкоз парички ще имаш в кесията (в джобчето) си - продължава бабината символика. Според дългогодишните наблюде­ния на народните метеоролози след пристигане­то на кукувицата, зима и студ вече нямало да има.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст