Начална страница | Календари | ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР- 28.03- ТАЧИМ ПАМЕТТА НА СВ. БОЯН

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР- 28.03- ТАЧИМ ПАМЕТТА НА СВ. БОЯН

image

Той е първият мъченик на нашата църква от български произход…

Загинал е заради Христа и е извес­тен с пророчеството си, свързано с покръстването на народа ни.

Св. мъченик Боян, княз Български, е внук на хан Крум. Осъден е на смърт от брат си Маламир заради вярата Христова. Паднал под удара на меча около 833 г. Той е първият мъче­ник на Българската църк­ва от български произход. Приел християнството три десетилетия преди покръ­стването на народа ни. За­гинал, защото отказал да се отрече от християнство­то и да се върне към вярата в Тангра. Преди да се про­сти със земния живот, из­рекъл: "Вярата, за която сега умирам, ще се разпро­страни по цялата българс­ка земя..." Тези думи ста­нали известни като проро­чеството на св. Боян.

По-подробното житие на мъченика разказва, че хан Крум взел в плен учения византиец Кинам. Синът му хан Омуртаг забелязал христианизаторското влияние на Кинам върху ханските синове. Омуртаг се опитал веднъж да го за­стави да вземе участие в идоложертвена трапеза. Кинам отказал и затова го хвърлили в затвора за дълги години.

Когато се възцарил на­следникът на Омуртаг -най-малкият му син Мала­мир, по молба на своя брат княз Енравота-Боян, той извел Кинам от затвора и му го подарил като роб. Скоро княз Енравота-Боян тайно приел кръще­ние под влиянието на Ки­нам. Като узнал това, Ма­ламир опитал да застави брат си да се откаже от "чуждия Бог". Но князът решително възразил. То­гава Маламир произнесъл над него смъртна присъда. Преди да бъде посечен, мъченикът произнесъл пророческата си реч.

Скоро умрял и Маламир, и понеже нямал син, на­следил го Пресиян, син на княз Звиница, втория му по-голям брат. А синът и наследникът на Пресиян-Борис, приел християн­ството с името Михаил и покръстил целия българ­ски народ. Освен тези све­дения, не знаем нищо дру­го за св. Боян - къде е по­гребан, къде са мощите му, имало ли е служба в негова чест. Паметта му се праз­нува на 28 март с поменуване на името му. Почти всички сведения за живо­та на Енравота се черпят от съчиненията на Теофилакт Охридски, грък по произход.

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст