Начална страница | Календари | ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР- 19.06- ПРЕПОДОБНИ РАВНОАПОСТОЛЕН ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР- 19.06- ПРЕПОДОБНИ РАВНОАПОСТОЛЕН ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

image

Получил благо­честиво до­машно възпи­тание и черпил от светостта на св. Йо­ан Рилски…,

препо­добни Паисий, пре­бивавал на Атон, къ­дето попаднал в ед­на аскетична среда, известна с множество просияли в благодат подвижни­ци на благочестието и особено препо­добно мъченици монаси, които уми­рали мъченически за Христа от агаря­нска ръка. И самият той със скромни ду­ми на монашеско смирение прави на­мек за своя аске­тизъм: страдал от стомах - което зна­чи, че прекалявал с поста, и от главобо­лие - което значи, че съкращавал съня си до крайност. След като написал историята си с много труд, той като съ­щински равноапостол тръгнал да я разнася нав­сякъде по бълга­рската земя, за да я четат и препис­ват. По този начин преподобни Паи­сий запалил пожара на българс­кото народно свестяване и въз-раждане. И в тази усърдна дейност на равноапостол и народен будител, може би мъчени­чески той умира неизвестно къде -ако не убит от вра­жеска ръка, то сломен от преу­мора. Денят и го­дината на смъртта му са неизвестни, поради което па­метта му се праз­нува на неговия имен ден - 19 юни, когато се чества преподобни Паи­сий Велики.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст