Начална страница | Календари | ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР- 20.06- ЧЕСТВАМЕ ПРЕПОДОБНИ НАУМ ОХРИДСКИ

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР- 20.06- ЧЕСТВАМЕ ПРЕПОДОБНИ НАУМ ОХРИДСКИ

image

Св. Наум Охридски бил българин от благороден про­изход…

Като оставил всичко, последвал сла­вянските братя св. Ки­рил и Методий в Мора­вия и Рим, където папа Адриан II го ръкополо­жил за свещеник. По­дир смъртта на св. Ме­тодий той заедно със св. Климент се отпра­вил за България, където българският цар Борис-Михаил ги приел с ра­дост. Св. Климент като учител   на славянска писменост бил изпра­тен в Охрид а св. Наум останал   в тогавашна­та столица Плиска.   В 893 г. на ис­торическия църковно-народен съ­бор    било решено българска­та столица да бъде пре­несена в Преслав. На същия събор Симеон Велики бил провъзгла­сен за цар вместо прие­лия монашество св. Борис-Михаил, а св. Кли­мент бил ръкоположен за епископ. Тогава на негово място за учител бил назначен св. Наум, който работил там 7 го­дини.  После той си построил манастир на брега на Охридското ("Бялото") езеро на име­то на св. Архангели и живял в него 10 години. Представил се в Госпо­да в 90 г., след като при­ел монашеско пострижение непосредствено преди смъртта си. Пог­ребали го при северна­та стена на храма, къде­то мощите му и досега почиват неоткрити, за­щото колкото пъти се опитвали да отворят фоба му, преподобният не позволявал това. От външната  страна  на храма е пристроена стаичка, в която нощу­ват болни (особено ду­шевно болни) и получа­ват изцеление.

Поклонници разказ­ват, че ако си допреш ухото до плочата над гроба, можеш да чу­еш ударите на сърце­то на преподобния Наум. Разбира се, са­мо хора със силна вяра успяват да го чуят.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст