Начална страница | Календари | ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР- 27.08- ПРЕПОДОБНИ ПИМЕН ВЕЛИКИ, ЖИВЯЛ В ЕГИПЕТ ПРЕЗ IV ВЕК

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР- 27.08- ПРЕПОДОБНИ ПИМЕН ВЕЛИКИ, ЖИВЯЛ В ЕГИПЕТ ПРЕЗ IV ВЕК

image

През IV в. в Египет живял св. Пимен Велики…

Още като млад той се заселил в пу­стинята. Любовта към Хри­ста му помогнала да се под­визава в смирение и стро­гост. За тези му добродете­ли Бог го дарил с мъдрост. Многото си ученици Пимен наставлявал така: "Един брат, който живее с други братя, трябва да бъде като каменен истукан: ако е оскърбяван - да не се сърди, ако е прославян - да не се превъзнася. Злобата нико­га не изгонва злоба. Ако ня­кой ти стори зло, ти му на­прави добро и твоето добро зависимостта ни от чуждо­то одобрение. Много често ние смятаме, че е по-добре да не вярваме на себе си и на своята преценка, а тряб­ва да питаме другите. По­ставяме тяхното мнение над нашето, а това ни прави неуверени и ни поставя в за­висимост от оценките на околните. Мнозина гледат да загладят разногласията въпреки своето мислене и Божия закон, само и само да не се сблъскат с не­приятните забележки и чуждата критика.

Св. Пи­мен ни учи как да се пребо­рим с тази слабост.

Когато подвизите му твърде много се разчули, сам управител­ят на областта пожелал да го посети. Преподобният не го приел, тъй като не же­лаел неговите похвали и одобрение. Не искал да тру­па суетна земна слава и та­ка да рискува да се превъзнесе. Именно поради този факт той дотолкова се прославил, че го нарекли Велики.

Християнското учение винаги ни е увещавало да не се огорчаваме от обиди и хули, ада пазим собствени­те си добри мисли и енер­гия. Вярата в Бога не е за­висимост от одобрението на околните. Не е и страх от наказание, а е лична убе­деност и следване на Хри­ста. Ако истински вярваме в нещо, трябва да го от­стояваме, без да угодни­чим на когото и да било. Ейбрахам Линкълн, който всеки ден бил подлаган на яростни нападки, е казал: "Правя това, което смятам за най-добро - най-добро­то, на което съм способен, и възнамерявам да го правя докрай. Ако изляза прав, всичко, казано против мен, ще е без значение. Ако съм се лъгал, и десет ангели да биха се заклели в моята правота, нищо не биха про­менили..."

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст