Начална страница | Календари | ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР - 14.09 - КРЪСТОВДЕН

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР - 14.09 - КРЪСТОВДЕН

image

Покланяме се пред светия честен кръст господен...

Празникът Въздвижение е установен във връзка със знаме­нателни събития в ис­торията на Христова­та църква - чудодей­ното явяване на Све­тия кръст на импера­тор Константин Вели­ки, намирането на Светия кръст на Гол­гота от майката на Константин Велики царица Елена, посе­тила светите места в Палестина, връщане­то на животворящия Кръст от персийски плен през 17 век.

След страданията и разпятието Христови кръстът се превръща в жертвен знак на спасението и из­куплението от греха. Той олицетворява жертвената любов, победата над злото, принадлежността към християнството.

Легендата разказва

В началото на новата ера римските владетели на Еру­салим се страхували от разрастващата се нова вяра. Заповядали да се разкопаят местата на Христовата смърт и възкресение, пръстта, която ерусалимските хри­стияни тачели, да бъде изнесена извън града, а на мяс­тото на христовите светини да бъдат издигнати светили­ща на езическите божества. През 312 г. Константин Велики пртеглил с войските си към Рим, за да освободи сто­лицата от властта на тиранина Максентий. Силите на им­ператора били по-малобройни и той помолил Бога за под­крепа. През нощта императорът видял в небето кръста и надпис: In hoc vinces - "с този ще победиш". И той побе­дил, ставайки единствен император. Това предсказание го накарало да приеме християнството и той направил кръста своя емблема. Разрешено било изповядването на християнската вяра и преследванията на християните били прекратени. В чест на победата благодарният император заповядва да бъдат търсени в Ерусалим местата на Хри­стовото разпятие и смърт. Така през 326 г. открили трите кръста. Предполагаемият. Христов кръст бил сложен в сребърен съд и тачен в базиликата, построена от импе­ратор Константин. След време над пещерата на Гроба Господен построили храм, който тържествено бил осве­тен именно на 14 септември 335 г.

На Кръстовден се осветява зърното за посев На този ден денят и нощта се "кръстосват" - израв­няват се по продължителност. Празникът бележи края на летния и началото на есенния селскостопански се­зон. От него започва есенната оран и сеитбата0 на зим­ните житни култури. В някои райони на страната той е наречен Гроздоберник, защото започва гроздоберът.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст