Начална страница | Празници, ритуали, вярвания | НЕ ТЪГУВАЙТЕ, АКО СИ ЗАГУБИТЕ ТАЛИСМАНА

НЕ ТЪГУВАЙТЕ, АКО СИ ЗАГУБИТЕ ТАЛИСМАНА

image

Това вещае положителни промени, а какви - ще отгатнете по деня от седмицата, когато се е случило…

Много от нас си имат украшения или предмети, които възприемат като та­лисмани. Загубят ли ги, страдат и се поддават на мрачни мисли за предстоя­щи беди.

Според окултистите обаче загубата не би­ва да се приема драматич­но. Щом съдбата ви е освободила от талисмана, значи той е изпълнил защитното си предназна­чение и повече не ви е нужен. Изчезне ли например някое бижу със скъпоце­нен камък, приемете, че скоро от плещите ви ще падне тежък товар.

Загубата символично ви предоставя свобода на избора и въз­можност да се избавите от кръста на тежки изпита­ния, проблеми и житейски товари. По същия начин тълкувайте скъсването на верижката на бижуто ви.

Има една окултна теория, според която по деня от седмицата, в който сте загубили талисмана си, мо­же да отгатнете от какъв проблем ви предстои да се освободите. Ако е в поне­делник, ще се разрешат проблеми, свързани с дома и роднините, в семейните отношения ще настъпи подобрение. Вторник вещае падане на бариерите, кои­то са възпрепятствали но­вите ви начинания. Сряда­та ви избавя от всичко, което досега ви е пречило да се почувствате свободни. Четвъртък вещае едно­временно разрешаване на няколко взаимно свързани проблеми. Петък сваля преградите пред реализа­цията ви в семейния или сексуалния живот. Събота вещае, че отминават голе­мите неприятности, а мо­ралните и физическите ви сили укрепват. Неделя но­си подобряване на отноше­нията с любимия, както и нови възможности за реа­лизация на творческите ви идеи и планове, перспек­тиви за щастлив и радо­стен живот.

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст