Начална страница | Празници, ритуали, вярвания | РИСУНЪКЪТ ПО ПРЪСТИТЕ ИЗДАВА СЪДБАТА НИ

РИСУНЪКЪТ ПО ПРЪСТИТЕ ИЗДАВА СЪДБАТА НИ

image

Спиралите и бримките свидетелстват за интелект, дъгите - за ограниченост…

Рисунъкът на пръстите се оформя още в майчина­та утроба - от 3-ия до 5-ия месец на бременността -заедно с тъканта на нервната система.

Основните му разновидности са 3 - спирала, бримка и дъга. Най-разпространени са бримките, по-рядко се срещат спирали­те, най-трудно бихме открили дъгите.

Дълги разположени навсякъ­де - по палците, показалците, средните, безименните и кут­ретата – са нещо необичайно, твърдят специалистите. С то­зи десен обикновено са наша­рени най-много 2-3 пръста. Хората, надарени с него, не се отличават с крепко здраве, но често се държат като булдозе­ри - помитат всичко, що се изпречи на пътя им. За тях са характерни заболявания, при­добити по време на раждане, проблеми с ръста и теглото, гръбначни изкривявания и алер­гии, дължащи се на лекарства.

Те понасят трудно продължи­телните пътувания. Горещините ги влудяват. Алкохолът им действа зле и поради това го избяг­ват. Авторитарни са - дори най-незначителното неподчинение ги изважда от релсите.

Не търпят нахлуване в собс­твения им свят, то обърква тях­ното мислене.

Повечето "бримкаджии" са холерици - първо действат, пос­ле мислят. Скучната, монотон­на работа ги изтощава неимоверно. Бързо избухват и бързо им минава. Много общителни са. Вписват се добре в почти всяка ситуация.

Най-често ги мъчат стомашно-чревни и чернодроб­ни заболявания, артрит, ревма­тизъм, бронхит и дископатии. Живеят дълго.

Спиралите са характерни за бохемите, за творческите лич­ности. Те сигнализират за сло­жен характер. Хората, на чиито пръсти преобладават, са физически издръжливи, но мразят срещата с житейски­те препятствия. Вечно недовол­ни са от себе си, непрекъснато анализират собствените и чуж­дите постъпки, измъчват ги как­ви ли не съмнения. Ето защо често страдат от мигрени, нев­рози и депресии, стресът е техен постоянен спътник

Изследванията сочат, че ги нападат и екземи, отити, сър­дечносъдови и бъбречни забо­лявания, панкреатити и гинеко­логични страдания.

Голяма рядкост са людете, чи­ито пръсти са изрисувани с един-единствен десен.

Специалистите предупреждават - много важно е на коя ръка и на кой пръст е разположена дадена шарка. Това важи в най-малка степен за бримките, понеже са най-разпространени. Доказано е, че спиралите оби­чат най-много дясната ръка, по­казалеца и безименния пръст. Ако обаче преобладават на лявата ръка, притежателят й е невероятно обидчив, нерядко - мнителен и отмъстителен. Съдбата наказва такива хора с неврози, гастри­ти, колити и язви. Според ней­ния сценарий алкохолът бързичко ги хвърля в обятията на депресията.

Собственикът на една-единствена спирала на десния среден пръст обикновено е голям бърборко и досадник. Изпада в па­ника в стресови ситуации и нед е в състояние да вземе правил­но решение.

Ако единствената спирала разположена на левия показа­лец, а десният е украсен с брим­ка - притежателят е левичар.

Нервната му система е в добро състояние, но стомахът, жлъчката и бъбре­ците понякога "стачкуват".

Определена комбинация от бримки и спирали издава чове­ка с голям физически и интелектуален потенциал, който умее да се приспособява дори към най-неблагоприятните условия. Имунната му система функционира отлично, рядко боледува и бързо оздравява.

Съществуват и особен вид де­сени - без начало и без край. Те свидетелстват за уникалност, околните възприемат притежа­теля им като извънземен, като екзотична птица, а заболявани­ята, които най-често го измъч­ват, също са екзотични.

По-сложните рисунки по пръстите на ръцете се срещат предимно при ниските хора и казват: тази нервна система е стабилна!  По-елементарните пък се наблюдават при по-високите и свидетелстват за лабилна психика.

Изключително интересна е връзката между шарките на пръстите и мозъчните полу­кълба. Обикновено на дясната ръка те са по-сложни, тъй като тя взаимодейства с лявата полусфера, а при повечето хора именно тя е по-развитата. Установено е, че лицата, на чиито пръсти преобладават спиралите и бримките, са по-интелигент­ни, паметта им е по-силна, сивите им клетки са безотказ­ни като компютър. Людете с дъги са по-ограничени, труд­но запомнят, паметта им е тромава, неуслужлива.

Тъкмо, сега е моментът да си припомним една подробност от руския сериал "Седемнай­сет мига от пролетта". В епи­зод номер еди-кой си гестаповецът Мюлер попита Щирлиц по какъв начин неговите пръстови отпечатъци са попаднали върху куфарчето на радистката Кет и на екрана тутакси се появиха въпросните дактилос­копични доказателства. В тях преобладаваха дъгите –

символ на елементарния мозък.

Създателите на иначе чу­десния сериал не са се съоб­разили с факта, че пръстите на високоинтелигентния Щир­лиц би трябвало да са изри­сувани с бримки и спирали...

Природата е кодирала и на­шите длани - те също са на­шарени по специален начин, спиралите, дъгите и бримките тук са рядко явление. Любо­питното в случая е, че при 82 процента от съпружеските двойки рисунките на дланите доста си приличат. Това е научно пот­върждение на максимата, че за всеки влак си има пътник, че съдбата скъсва железни подметки, но събира подходя­щите един за друг хора.

 

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст