Начална страница | Празници, ритуали, вярвания | НЯКОГА ГАДАЕЛИ ЧРЕЗ ФОНТАНИТЕ

НЯКОГА ГАДАЕЛИ ЧРЕЗ ФОНТАНИТЕ

image

Според фигурите, които образували техните води,…

древните римляни разбирали дали ги очакват щастливи или тежки дни.

В миналото фонтаните не били обикновени декора­ции на градовете. Хората вярвали, че техните води са надарени с чудотворни свойства. Гадаели бъдеще­то, като внимателно наблюдавали фигурките и вълничките, които образу­вали в тях пречупените цветове на дъгата.

Сред най-прочутите фон­тани бил "Паликорус" в Сицилия. За него казвали, че водите му давели всеки престъпник, който лъже­свидетелства пред тях. По­добни случки са най-под­робно описани в трудовете на римския философ Ми­кробни (345-423).

Друг чудотворен фонтан бил до град Епидаурус -най-известния балнеолечебен център в онези да­лечни времена. Той бил по­светен на старогръцката богиня Ино - една от верни­те помощнички на Одисеи. Поклонниците хвърляли във водата питки и парчета хляб, за да я омилостивят. Вярвали, че ако фонтанът ги погълне, предзнамено­ванието е добро. Изплуват ли обаче на повърхността, ги чакали безрадостни дни.

Не фонтаните, а цели реки също можели да дават отговори на човешки въ­проси. Някога германците спазвали една жестока тра­диция. Те хвърляли в Рейн всяко новородено, за което подозирали, че може да е извънбрачно. Потъне ли бебето, то загивало некръстено. Изплувало ли обаче на повърхността, веднага го спасявали, защото това означавало, че е плод на законен съпружески съюз. По-късно, през XVII век, тази практика дала начало­то на друга, също толкова зловеща, наречена "плува­щите вещици". Инквизи­торите хвърляли в реките жените, за които подозира­ли, че вършат нечестиви дела. Ако успеели да се спасят, ги реабилитирали. В Италия пък, пише йезуитът. Дел Рис. (1551-1608), разбирали кой е истински­ят крадец, като написвали имената на трима заподо­зрени върху топчици от плат. Тези, които изплува­ли, били имената на чест­ните люде, а която потъне­ла, сочела престъпника.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст