Начална страница | Празници, ритуали, вярвания | СЧУПЕНОТО ОГЛЕДАЛО НОСИ БОЛЕСТ И НЕЩАСТИЕ

СЧУПЕНОТО ОГЛЕДАЛО НОСИ БОЛЕСТ И НЕЩАСТИЕ

image

Бабините суеверия са твърде сходни с правилата за хармоничен живот в китайската наука Фен Шуй…

Суеверията, езическите ритуали и народната магия продължават да са в сила и днес, в съвременното общество. И макар че понякога е трудно да се открие дърво, оглеждаме се, за да "чукнем на дърво". Смеем се, ала и гледаме да избягаме от черните котки, дето ни пресичат пътя. Тези остатъци от древни ритуални практи­ки, митове и поверия не са случайни - повечето от тях са обобщен символичен опит на множество поколения преди нас. Особено интересно е сходството между пра­вилата на китайската наука Фен Шуй за хармоничен живот с бабините суеверия, с които израстваме от деца. Ето кои са по-популярните поверия.

Не сядай на ъгъла на масата

Във Фен Шуй потоците неблагоприятна енергия, създавана от остри пред­мети или ъгли, се наричат "отровни стрели".

Острият ъгъл на масата създава лоша енергия. Ако седите точно срещу него, отровната стрела прониква във вашето тя­ло и създава неправилна вълна Ци. Така движе­нието на Ян и Ин в жената се деформира, а това на­малява шансовете й да се омъжи. Ето защо бабите казват на внучките: "Не сядай на ъгъл, че кой ще те вземе?"

Най-добре е да сядаме край кръгла маса. На нея и храната се усвоява по-лес­но, и атмосферата е по-привлекателна. В старата българска къща софрата винаги е била кръгла. Ако все пак сте решили да има­те маса с остри ъгли, по-до­бре е те да са закръглени.

Не се сбогувай през прага

Ще чуете възрастни да казват: "Хайде да не си взимаме довиждане тук, на прага, че ще се скара­ме." Прагът на дома е енергийна преграда, раз­деляща пространството ни на два свята. От едната страна е нашият, лични­ят, сакралният, а от дру­гата - чуждият, външни­ят, непредвидимият.

Невидима граница пречи да се установи истински контакт и енергията, пре­дадена от единия човек на другия, се изгубва и за двамата. Контактът че­сто се оказва нарушен.

Не готви, когато си потисната

Така майките и бабите учат начинаещите дома­кини. Старото поколение е както винаги абсолют­но право: храната попива околната енергия, а ние, поглъщайки я заедно с калориите и витамините, получаваме съответния енергиен заряд. Супи и яхнии, "заразени" с кавга или емоции, породени от поредния тв екшън, са в състояние да отровят цялото семейство и да пре­дизвикат разправии, бо­лести.

Не ми стой зад гърба

Забелязвали ли сте как неволно се свивате дори ако зад гърба ви се оказва някой от близките ви? Ра­ботата не е в древния ин­стинкт за самосъхране­ние, който ни заставя да предвидим промъкващия се враг, а в това, че неза­щитеният тил крие в себе си опасност. Отсъствието на опора и подкрепа отзад Фен Шуй смята за най-слабата енергийна позиция - и за човека, и за дома му. Зад гърба ни ви­наги трябва да има стена или поне преграда.

Не се забивай в кьошето

Да седиш в някой ъгъл, е още една крайно небла­гоприятна според Фен Шуй позиция. Ъглите се смятат за място, способно да изтегля от човека енергията му. Не напраз­но разлудувалото се дете .наказват в ъгъла, та да се освободи от излишната агресия.

Олющеното стъкло е вредно

Според Фен Шуй огле­далата въобще са вредни, да не говорим за счупени­те, олющените, огледал­ните плочки и всички по­върхности, които раздробяват отражение­то на части. Счупеното огледало носи болест и нещастие, смятат старите хора. И е така, защото то разрушава енергетиката и поразява здравето. Ако дълго стоите пред огле­далото, то ще изсмуче енергията ви. Китайците никога не слагат огледа­ла в спалните си, понеже ги считат за енергийни вампири.

Не се връщай от пътя

Често се случва по път да се сетим, че нещо сме забравили у дома.Ала по­верието гласи: "Не се връщай, няма да ти вър­ви." Както и в случая с прага на дома, всички прескачания от един свят в друг изсмукват енергия. Това е известно на рев­ностните пътешествени­ци, често пресичащи дър­жавни граници. Ако пък се е наложило човек да се върне, нека възстанови силите си, като седне за миг вкъщи и попие от съ­хранената в дома енер­гия.

Засели дъгата в дома си

Дори само да видиш дъ­гата, която е символ на Небесните врати, се смя­та за добър знак. А Фен Шуй препоръчва да ми­нем под нея и да я "засе­лим" в дома си. Ето защо са толкова благоприятни в домовете ни арки- пре­минавайки под тях от ед­но пространство в друго, ние всеки път сякаш "ми­наваме под дъгата" и по­лучаваме небесната за­крила.

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст