Начална страница | Празници, ритуали, вярвания | 24 МАЙ- ДЕНЯТ НА СОЛУНСКИТЕ БРАТЯ

24 МАЙ- ДЕНЯТ НА СОЛУНСКИТЕ БРАТЯ

image

На 24 май празнуваме Деня на българската просвета и култура…,

и на славянската писменост. Българ­ският народ отбелязва създаването на глаголицата от Кирил и Мето­дий, известни още и като Солунс­ките братя. Първите преводи на свещените писания Кирил и Мето­дий записват на глаголица.

Първите известни свидетелства за честването на празника са отк­рити в арменска летопис от 1813 п, където се споменава за чества­не на светите братя на 22 май 1803 г. в Шумен. За първи път на 11 май 1851 г. в епархийското учили­ще „Св. Кирил и Методий" в Пловдив по инициатива на Най­ден Геров се организира празник на Кирил и Методий - създатели на глаголицата. Денят 11 май не е случайно избран от Найден Ге­ров - това е общият църковен празник на двамата светии.

По време на борбите за църковна независимост от. началото на XVIII век историческото дело на Кирил и Методий е не само стимул, но и ка­зус против гръцката Вселенска пат­риаршия. Превръща се в символ на бъдещата независимост, както отбе­лязва в една от статиите си Христо Ботев. Празникът надхвърля църковно-училищните рамки на своето от­белязване и се превръща в общона­роден. След 1878 г. празнуването на Кирил и Методий се развива в две посоки. В свободна България той се ограничава до училищен празник. В Македония и Одринско обаче същи­ят запазва функциите си и на де­монстрация на българщината в бор­бата против турското управление, както и против асимилаторските домогвания на сръбската и гръцката пропаганда. Особено значение праз­никът на Кирил и Методий придо­бива след Първата световна война.

С въвеждането на Григорианския календар през 1916 г. празникът, от­белязван от държавата и църквата, се чества на един ден - 24 май. След 1969 г. се провежда секуларизация чрез отделяне на църковния от свет­ския календар, затова днес същест­вуват два празника - църковен (11 май) и светски (24 май).

За официа­лен празник на Народна Република България 24 май е обявен с реше­ние на Деветото народно събрание на 30 март 1990 година, а от 15 но­ември 1990 г. е официален празник на Република България, когато На­родна република България е преи­менувана на Република България.

През 1892г. Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с първия си стих „Върви, народе възродени". Химнът е озаглавен „Химнъ на Св. св. Кирил и Мето­ди" и включва 14 куплета, от които днес се изпълняват най-често пър­вите шест. Панайот Пипков създа­ва на 11.05.1900 г. музиката към химна.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст