1 ЮНИ- ДЕН НА ДЕТЕТО

image

Необходимостта от специална защита на правата на децата…

е провъзгласена още в Женевската декларация за правата на децата от 1924 г.

С тази декларация за правата на детето мъжете и же­ните от всички народности, признавайки, че човечест­вото трябва да даде на детето всичко, което има най-добро, потвърждават своите задължения, вън от вся­какви съображения за раса, народност и вяра:

1. Детето трябва да бъде поставено в положение да се развива правилно телесно и душевно.

2. Гладното дете трябва да бъде нахранено, болното дете да бъде лекувано, недоразвитите деца трябва да бъдат насърчени, заблудените деца трябва да бъдат вразумени, сираците и изоставените трябва да бъдат подпомогнати и прибрани.

3. Детето трябва първо да получава помощ във време на беда.

4. Детето трябва да бъде подготвено да изкарва прехраната си и трябва да бъде защитено от всяко изкористяване.

5. Детето трябва да бъде възпитавано в съзнание, че най-добрите си качества то трябва да употреби в услуга на своите братя.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст