Начална страница | Празници, ритуали, вярвания | КАК ДА ОЧИСТИМ ДОМА СИ ОТ ОТРИЦАТЕЛНА ЕНЕРГИЯ

КАК ДА ОЧИСТИМ ДОМА СИ ОТ ОТРИЦАТЕЛНА ЕНЕРГИЯ

image

Предлагаме ви няколко изпитани рецепти, заимствани от народ­ните и православните традиции…,

или препоръчани от фън-шуй.

В домовете ни се трупат не само прахоляк и всевъз­можни боклуци, но и емо­ционална, енергий­на мръсотия, която не може да се почи­сти само с вода. От незапомнени време­на жените гонели злите сили с различ­ни средства и ритуа­ли, част от които мо­жете да използвате и днес.

За целта най-на­пред подгответе жи­лището, като из­хвърлите всичко не­нужно. Ръководете се от съвета на фън-шуй, че вещ, които не ви е послужила нито веднъж през последната година, няма да ви послужи и занапред. Почисте­те, както- обикновено, минете с прахосмукач­ка, оберете прахта от ме­белите с влажна кърпа. Не оставяйте непокрити ни­какви хранителни продук­ти или вода. Изключете от ел мрежата всички уреди, отворете прозорците. Чак сега пристъпете към съ­щинското енергийно очи­стване.

Най-разпространеният начин да го направите е да поръсите жилището със светена вода, скитка боси­лек и кръстообразни движения, както го правят свещениците. Може да из­ползвате и осветени на Цветница върбови клонки или пък орехова шума на Петдесетница.

Езотериците препоръч­ват очистване с изворна или снежна вода. Преди това в нея се слага златен или сребърен накит на член от семейството. След като престои вътре три дни, се изважда, а с водата се измива подът и се за­бърсват равните повърхности в по­мещението.

Огънят също прите­жава очи­стителна мощ. В пра­вославната традиция неугасващото пламъче на домашния иконостас га­рантира благоденствие на дома, а прекаждането на къщата с тамян прогонва демоните. Според фън-шуй запалената свещ ба­лансира енергиите в поме­щението, а нейният цвят привлича едно или друго благо. Розова например се пали за любов и за по-до­бро разбирателство меж­ду родители и деца, черве­ната повишава физиче­ската активност, оранжевата стимулира общуване­то; жълтата подпомага концентрацията и увели­чава умствената енергия. Зелена се пали за здраве, хармония и благополучие, а виолетова - за развитие на интуицията.

Солта, морска или ка­менна, също неутрализи­ра негативната енергия. Морската подпомага по­стигането на емоционален баланс, каменната носи материална стабилност. Сипете по малко сол във всички ъгли на дома, като започнете от източния и вървите по часовниковата стрелка. След това от цен­търа на помещението, със спираловидни движения отново по посока на часов­никовата стрелка, хвърле­те още сол там, където усещате тежест, студ, някак­ва бариера. След известно време изметете солта и я изхвърлете.

Дори да не вярвате в по­добни очистващи ритуали, бъдете сигурни, че в един добре поддържан и винаги чист дом животът върви по-леко и приятно, а общу­ването между обитатели­те му е далеч по-безпро­блемно.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст