Начална страница | Празници, ритуали, вярвания | ДРЕВНИТЕ УЛАВЯЛИ БИОЕНЕРГИЯТА ЧРЕЗ ДОМОВЕТЕ СИ

ДРЕВНИТЕ УЛАВЯЛИ БИОЕНЕРГИЯТА ЧРЕЗ ДОМОВЕТЕ СИ

image

Древните народи, които се вслушвали в импулсите на при­родата…,

вярвали, че определени фигури имат голяма мощ над техния духовен и физически жи­вот. Постройките им - египетс­ките пирамиди, сибирските юрти или индианските колиби -трябвало по най-полезен начин да "организират" биологичната сила в полза на човека.

Изследвания показват, че мишки с едни и същи наранявания оздравяват по-бързо ако са в кръгли клетки. Шизофрениците се чувстват по-добре в трапецовидни стаи. Открито е също, че вкусът на бирата се променя, когато не е в цилиндрични бъчви.

Древните маи, египтяни и гърци издигали постройките си според точно определени правила, форми и размери, като по този начин търсели своята хармония с природата и Вселената. Животните, които умрели в голяма­та пирамида в Египет, не изгни-ли, а се мумифицирали. По-късно при използването на умале­ни модели на пирамиди били постигнати фантастични резултати. Явно някои фигури имат способността да съсредоточа­ват определени дължини на електромагнитните и други въл­ни и така оказват необичайно въздействие.

Сибирската юрта - конструк­цията на тази постройка най-ус­пешно организира и разпреде­ля биологическата енергия, което позволява на живеещите в нея да намерят своето спокойс­твие и равновесие.

В основата й лежи кръг, който символизира цялостност и за­вършеност.

Кръглата архитектура на юртата изгражда дом без течение и остри ъгли, които разделят хората. Огнището, което е по сре­дата, представлява също най-съвършеното и икономично решение за отопляване. Това са изцеляващи домове, в които нищо не е оставено на случайността.

Индианското кръгово посели­ще: по средата е площадът, око­ло който са семейните жилища. Входовете са обърнати към ос­новните световни посоки. Сред­ният вход е обърнат на изток, откъдето сутрин изгрява слън­цето. Върхът на колибата представлява пирамидка и е първобитен символ.

Пропорциите на много пост­ройки са копирани и от по-сет­нешни поколения. Основната част от техния успех изглежда е свързана с действителността. Те се базират на "златното" съотношение 1:1,618. Това съотно­шение се е използвало хиляди години, за да се стигне до хар­монични пространствени реше­ния.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст