ОБИЧА МЕ, НЕ МЕ ОБИЧА?

image

Древната арабска кабалистика ще ви помогне да отговорите на този въпрос…

На помощ за разрешаване на любов­ната дилема идва числовият израз на буквите, съдържащи се в имената на двете "заинтересовани" страни. Арабската ка­балистика обаче използва само съгласните. Ето тяхното числово значение: Б и В =1;Г и Х = 2; Д = 3; Ж и З = 4; К и Л = 5; М = 6; Н = 7; П = 8; Р = 9; С и Ц = 10; Т и Ф = 11; Ч,Ш и Щ = 12. Развийте числовите значения на съгласните, кои­то се съдържат в личните имена и фамилиите на двамата. Прибавете към сумата числото 7 (любов) и накрая разделе­те на седем. Остатъкът от делението ще даде отговор "да" или "не" на въпроса дали любовта е взаимна. Полученият остатък 1,3,5 и 0 означава "да", а 2, 4 и 6 = "не". Например: Георги Маринов и Нели Николова

2+9+2+6+9+7+1+7+5+7+5+-5+1=66+7=73:7= 10 и оста­тък 3 = "да".

Ако искате да си отговорите и на въпроса ще има ли сват­ба, развийте по описания по-горе начин двете имена в числа и ги съберете. След това ги разделете последователно на 36 1и 7. Ако остатъкът съдържа едно от числата 3,5,6,7,9,10,13,14,15,16,18,23,29,30,33,34 или някое друго нечетно число, което не е посочено във втория случай, зна­чи женитбата ще се състои и семейството ще е щастливо. Ако пък се съдържа някое от числата 1,2, 11, 17, 19, 22,24, 26, 27, 28, 31 или друго четно число, което не е посочено в първия случай, брак няма да има.

Опитайте, пък ако резултатът не ви е по сърце, махнете с ръка и продължете нататък...

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст