Начална страница | Празници, ритуали, вярвания | ГЕРМАНСКИ ПАСИАНС ВЕЩАЕ УСПЕХИ В РАБОТАТА

ГЕРМАНСКИ ПАСИАНС ВЕЩАЕ УСПЕХИ В РАБОТАТА

image

Добрите предпоставки при този пасианс са хар­мония в службата и жена, която освен колежка, е и ваша вярна приятелка...

Пречките се изразя­ват в намалени фи­нансови постъпле­ния и млад мъж, който е положител­но настроен към вас, но не умее да ви помага.

Германците винаги са се славели като амбициозни, прагматични и търпеливи хора. За разлика от юж­ните народи, те не се увли­чат прекомерно по гада­нията. Въпреки това преди два века германски­те благородници са измис­лили лесен пасианс, който показва дали ще пожъне­те желания успех на ра­ботното си място.

Достатъчни са ви 24 карти. Извадете от тесте­то само асата, поповете, дамите, валетата, десет­ките и деветките. Нареде­те ги на кръст. Поставете една карта в центъра на масата, след това нареде­те последователно по още две по продължението на диагоналите й. Движете ръката си по посока на ча­совниковата стрелка.

Горното ляво "рамо" на пасианса показва какви са предпоставките желание­то ви да се изпълни. Гор­ното дясно - какви пречки могат да изникнат. До­лното ляво "рамо" свиде­телства каква ще бъде обективната ситуация в офиса, а долното дясно -мнението на колегите ви за вас. Централната карта е най-важна. Именно тя показва дали желанието ви ще се изпълни или не.

Картите се тълкуват по традиционен начин. Ку­пите са свързани с любов­та, спатиите - с приятел­ството, картите - с получа­ването на вести, а значе­нието на пиките е отрицателно. Всички карти имат двояко тълкувание, така че обърнете внимание най-вече на техния цвят. Асото засилва много­кратно положителните или отрицателните влия­ния - зависи от съседната по диагонал карта. Попът е могъщ съюзник или враг. Същото се отнася до дамата - тя е приятелка или съперница, чието мнение при всички поло­жения тежи. Валето е млад добър или лош чо­век. Десетката вещае уве­личаване или намаляване на финансовите постъ­пления, а деветката - хар­мония или спор с деловите партньори. Ако не излезе, не повтаряйте пасианса.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст