Начална страница | Празници, ритуали, вярвания | ПОДКОВАТА - ВЕЧНИЯТ СИМВОЛ НА ЩАСТИЕТО

ПОДКОВАТА - ВЕЧНИЯТ СИМВОЛ НА ЩАСТИЕТО

image

Мистичните знаци на сполуката са най-разнообразни в ми­тологията на народите по света…

Но откога съществува по­верието, че притежателят на подкова е винаги късметлия?

Преди появата на подковите, хо­рата запазвали ка­то добър символ копитата на коне­те, като ги омотавали в слама или конопени върви. Така ги носели ка­то амулети на вра­та или втъкнати в пояса и пазвата. Но едва с открива­нето на железните подкови те започ­ват трайно да ги възприемат като магически амуле­ти. През вековете били символ на ус­пешна защита от зли духове и демо­ни.

Народните по­верия вдъхват магнетизъм на желязото, защото то било най-твърдият метал, използван масово в живота на хората. Всъщност, за древните подковата, на­правена от скъпото тогава желязо и намерена на пъ­тя, била наистина щастли­ва случайност. Такъв късмет носел и голям, често пъти ръждив гвоздей, съ­що открит случайно.

Древните римля­ни вярвали, че всеки, който се натъкне на под­кова, докато пъ­тува за Рим, ще пожъне небивал успех. Само коне­те на богатите би­ли подковани с желязо. Но някои благородници, за да демонстрират благосъстояние и власт, поръчвали за своите любим­ци сребърни или златни подкови.

Първите зна­чими находки на подкови неслучайно са в грани­ците на великата Римска империя, в днешна Европа и Британия. Спо­ред една английска легенда, някога ковачът Денстън окачил над своята ра­ботилница подкова и така прогонвал самия дявол, който често навестявал семейството му.

За да ви служи добре, за­дължително условие е да я окачите с върховете надо­лу. Най-добре - в коридора. Изобщо, подковата се по­ставя така, сякаш конят сам влиза в дома ви и го защитава от зли сили. Страдате ли от кошмари, окачете малка подковка над леглото си. Днес се предлага невероятно раз­нообразие от такива изде­лия, някои с богата украса. Според символа на допъл­нителните елементи се гра­ди и личното щастие на все­ки човек. Имате ли напри­мер трудности в любовния или семейния живот, избе­рете подкова, украсена с калинки или цвете божур.

А ето и още няколко щастливи талисмана. По­ставете на няколко места в къщата малки корабчета и те ще ви носят късмет на път, особено по море. Ако украсите дома с панделки, вързани на осморки, няма да се разделите с любими? човек. А ако накиприте подковата с щъркел, то скоро в семейството ви ще се роди дете...

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст