Начална страница | Празници, ритуали, вярвания | ИЗБЕРЕТЕ СИ ЦВЯТ И ПРОМЕНЕТЕ СЕБЕ СИ

ИЗБЕРЕТЕ СИ ЦВЯТ И ПРОМЕНЕТЕ СЕБЕ СИ

image

Различните багри имат свойството да влияят не само на настроението,…

но могат да засилят или да тушират много черти от характера, стига да умеете да ги използвате.

Не е случайно, че све­тът е цветен - багри­те влияят върху на­строението и здравето ни. Обикновено не си даваме сметка защо харесваме определен нюанс, но исти­ната е, че изборът се дикту­ва от подсъзнанието. Това, за което цветотерапевтите в миналото само са се досе­щали, вече е потвърдено от науката - щом цветът се възприеме от окото, той рефлекторно въздейства и върху други органи, влияе на нервната система и дори предизвиква хормонални изменения. И това не е всичко. Цветът действа и без да го виждаме. Доста­тъчно е да знаем, че го носим върху себе си. Мозъ­кът визуализира багрите и скритото под дрехите чер­вено бельо например про­дължава да активизира сексуалната енергия.

Следователно, предпо­читанията към един или друг цвят не са случайни. От една страна, те се опре­делят от темперамента - холериците и сангвиниците предпочитат най-вече червено и жълто, меланхолиците - синьо и черно, флегматиците - зелено и бяло. Ние обаче подсъзна­телно използваме багрите, за да променим себе си, да си набавим онова, което ни липсва. Можете да използ­вате още по-умело силата на цветовете, ако знаете кои черти на характера за­силва всеки от тях.

Жълто: оптимизъм, дружелюбност, отхвърляне на забрани и клишета, съзидателност.

Бежово: влечение към материални блага, органи­зираност, хладнокръвие.

Червено: енергичност, общителност, стремеж да се доминира над околните, желание за лидерство, бо­лезнена чувствителност към собствения образ в очите на другите.

Розово: потребност от любов и разбиране, от сил­но рамо, чувствителност към настроенията на дру­гите, ранимост, емоцио­нална уязвимост.

Кафяво: педантичност, упорство в преследване на целта, внимание към бла­гополучието на близките, консерватизъм, вярност, злопаметност.

Черно: самодостатъчност, богат вътрешен жи­вот, поставяне на собствените оценки над тези на околните, затвореност, не­доволството от самите се­бе си.

Бяло: от една страна, чи­стота на помислите, но от друга - недостатъчен воле­ви самоконтрол, откъсва­не от ре алчността, неумение да се оценят собствените възможности.

Синьо: умение да се за­пазва спокойствие във вся­ка екстремна ситуация, по­тискане на емоциите, убе­деност, че собственото мне­ние е единствено вярното.

Сиво: проблеми при по­ставянето на реални цели, невъзможни желания, неу­довлетвореност от настоя­щето, илюзорни мечти за бъдещето, неумение да се общува.

Зелено: силно развита интуиция.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст