Начална страница | Празници, ритуали, вярвания | „ИН - ЯН” НОСИ КЪСМЕТ НА БЕЗДЕТНИТЕ

„ИН - ЯН” НОСИ КЪСМЕТ НА БЕЗДЕТНИТЕ

image

Красотата и грозотата, доброто и злото,…

светлината и мракът са неразделими подобно на черния и белия вихър на талисмана „Ин – ян”.

Тъмният вихър - "ин", е символ на тъмата, светлият - "ян", на светлината. "Ин - ян" притежава мощна енергия и дарява подопечните си със способността да живеят в хармония със себе си и света. Този талисман е необходим на хората, податливи на чести промени на настроението. Той отървава от лоши сънища, под­сказва изход и от най-заплетената ситуация.

Срещу омагьосване и уроки

Талисманът, в който "ин" е направен от обсидиан, а "ян" - от пла­нински кристал, е мощно маги­ческо оръжие. Хо­рата, които се на­мират под негова закрила, не бива да се страхуват нито от уроки, нито от магии.

Наричат обсидиана "магическо огледало" - той отразява и връща об­ратно злото, причинено от обида. Ако край вас има енергиен вампир, без талисман няма да минете - са­мо той ще ви помогне да съхраните силата и енергията си.

Планинският кристал ще привле­че към вас любовта и ще ви напра­ви неотразими в очите на противо­положния пол. Така че ако мечтае­те за нов ухажор или умопомрачи­телен роман, носете талисмана на нивото на сърдечната чакра /на гър­дите/.

"Ин-ян"огяелис носи успех в слу­чаите, когато ед­на грешка може да струва карие­рата или цялото състояние на чове­ка. Този талисман покровителства авантюристите и търсачите на прик­лючения, а също онези, чиято рабо­та и увлечения са свързани с риск.

Магията на лотоса

Доста често "ин - ян" се изобразява в съседство с лотос, което удвоява мощ­та на талисмана -според китайската митология това цвете носи щастие. "Ин - ян" в лотос ни помага да се отървем от ком­плексите, да преодоляваме житей­ските трудности и да излизаме по­бедители от сложна ситуация. Ос­вен това той е враг на недъзите - те­лесни и душевни.

"Ин - ян" в лотос от се­деф гарантира щастие в личния живот. Така че ако още не сте срещна­ли своята втора поло­винка, снабдете се с та­къв талисман и скоро ще забравите за самотата.

Най-важен е цветът

Голямо значение има и това, на ка­къв фон е изобразен симво­ли - ян".

Синият цвят напри­мер активизира мо­зъчната дейност. Ето защо талисманът "ин -ян" на такъв фон е под­ходящ за ученици, студенти и за всички, чиято работа е свързана с напрегната умствена дейност.

Гълъбовият цвят развива творческото начало. "Ин - ян" на гълъбов фон ще бъде в услуга на художниците, музи­кантите и актьорите.

"Ин - ян" на зелен фон дарява със способност за съпреживяване и състрадание, помага на хората да овла­деят изкуството на общуването,

На червен фон - про­бужда у човека жела­ние да обича и да бъде обичан, подрежда лич­ния живот.

"Ин - ян" на жълт фон дава на човека власт. Това е талисман на ли­дерите и началниците, обожавани от своите подчинени /случват се и такива неща!/.

Пръстен за слава

Пръстенът с "ин - ян" "укротява" негативното влияние на съдбата, разкрепостява мисленето, помагайки ни да погледнем на себе си и на проблема отстрани. При това пръстенът, носен на палеца, носи ус­пех на майсторите на бойни изкуства и изо­бщо на спортистите; на показалеца – на страдащите от несподелена любов. Ако сложите пръстена на средния пръст, ще придобиете слава, почит и уважение. Халка на безименния пръст трябва да носят онези, които не могат да се оп­равят след тежко заболяване. Пръстен на кутрето пък е добре да имат търгов­ските работници - печалбата им ще е гарантирана!  Талисман "ин - ян" на то­ката на колана помага да бъде заченато и родено здраво дете, а колието с този символ придава самоувереност.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст