Начална страница | Празници, ритуали, вярвания | ЧАРЪТ НИ ЗАВИСИ ОТ ЦВЕТА НА АУРАТА

ЧАРЪТ НИ ЗАВИСИ ОТ ЦВЕТА НА АУРАТА

image

Според езотериците човешкото тяло е обградено от седем пласта електромагнитна енергия,…

които вибрират с различни честоти.

"Лице, което сияе", "чо­век, който излъчва светли­на", "лечебни ръце" -всич­ки ние многократно сме чу­вали тези изрази. Те неслучайно са навлезли в езика. От най-древни времена чрез тях хората са назова­вали електромагнитната енергия, която струи от чо­вешките тела, наричана от езотериците "аура".

Тя не е хомогенна, а се дели на 7 отделни слоя. С първия се свързват физи­ческите усещания, болка­та, удоволствието. С вто­рия - емоциите. Третият е проекция на разума, че­твъртият - на човешките отношения, петият е пси­хическата защита на тяло­то. Шестият управлява интуицията. Висшата духов­ност се намира в седмия слой на аурата.

Специалистите смятат, че е възможно всеки от нас да се научи да вижда и своя­та, и чуждите аури. Доста­тъчно е да се упражнявате по 5-10 минути на ден. Впе­рете поглед в една точка от дланта си и го задръжте там 35-40 сек. Най-напред ще   различите   бяло-сив ореол. След време ще съ­зрете и истинския цвят на своята аура. Друг начин е пак да се съсредоточите върху точката, след това бързо да затворите очи. Цветът ще се появи за 3-4 сек. в мрака на клепачите ви. Някои автори пък твърдят, че човек обикно­вено съчетава дрехите с цвета на... аурата си, така че е достатъчно да наблю­давате гардероба му.

Всеки от 7-те слоя има свой цвят, но един от тях е преобладаващ в цялата ау­ра. Именно той определя харизмата или иначе каза­но - чара на човека. Лично­стите с червени аури са жизнени, силни, с лекота въздействат върху околни­те, но имат и проблеми с нервната система. Оранжевото сияние е признак за отлично здраве, силен ха­рактер, лечителски спо­собности, самоконтрол, но и за горделивост и амби­ция. Жълтото е цветът на интелектуалците, добрите приятели и оптимистите. Зеленото обагря аурите на онези, които са постиг­нали съвършена хармония между душата и тялото. Синьото е цветът на ду­ховното извисяване, бла­городството, съзидателността. Лилава аура имат любящите и мъдрите. Индигова - отправилите се към   сериозни   духовни промени. Съществуват и хора с черни аури. Те са злонамерени и изпълнени с омраза. Розовото пък е признак  на  изисканост, скромност, доброволно избрана самота.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст