Начална страница | Празници, ритуали, вярвания | КАК ДА ОТКРИЕМ, ЧЕ ИМАМЕ МАГИЯ?

КАК ДА ОТКРИЕМ, ЧЕ ИМАМЕ МАГИЯ?

image

Най-важните признаци за урочасване или проклятия…

Понякога с вас или ваши близки се случват необясни­ми, странни събития. Чу­дите се какво става? Мо­же да са уроки или ма­гия. Ето някои признаци, по които ще ги познаете сами, преди да се обър­нете към вещите в заная­та.

Ако през нощта де­тето скърца със зъ­би, но няма глисти, най-вероятно го измъчват не­чисти сили.

Ако очите ви конвулсивно "бягат" (въртят се) обратно на часовни­ковата стрелка.

Ако на човек едната зеница е по-голяма от другата. Ако жената има на лицето си пигментни (кафяви) петна, а меди­цинските изследвания са в рамките на нормата. Ако на човек отдясно му се е появило 13-о (дяволско) ребро (хру­щял).

Ако неизвестна сила ви откъсва от земята и ви вдига във въздуха вкъ­щи или на улицата.

Ако за кратко време вехнете и слабеете видимо без определена причина.

Ако в църквата ви прилошее, паднете или започнете неконт­ролируемо да викате.

Ако кръстчето, което си слагате на вра­та, се къса от верижка­та, отблъсква се от тяло­то ви или го губите след време.

Ако нечисти сили ви измъчват през нощта.

Ако не можете да се гледате в огледало и не можете да понесете погледа си.

Ако вие самите смятате, че са ви ома­гьосали или урочасали.

Ако се топите не с дни, а с часове, ле­карите ви поставят диаг­ноза, лекуват ви, но ня­ма подобрение.

Ако изпитвате панически страх от ми­риса на лавандула или ви прилошава от него.

Ако за дълъг период от време изпитвате обща слабост, апатия, нежелание за хранене, за работа, за живот, за движение, а в съзнание­то ви се е загнездила ми­сълта за самоубийство

Ако в къщата ви неочаквано се появят много мишки, мравки, хлебарки или други гадинки.

Когато в живота ви се случат редица неприятности, не ви вър­ви, губите пари, остава­те без работа, имате междуличностни проб­леми или семейни скан­дали.

Ако край вратата или на прага на до­ма ви започнете да на­мирате различни подоз­рителни неща - пръст, вода, пръчки, сол, въз­ли, кръв, пера, игли, яй­ца, птици, животни и т.н.

Ако намерите във възглавниците или завивките си каквото и да е, различно от перу­шината или ватата, ко­ято би следвало да съ­държат (пшеница, ца­ревица, просо, връвчи­ци); или ако откриете пера, нарязани, накъл­цани или вързани на сноп, на цветче, на вет­рило, направени на гнездо, и т.н.

ПРОВЕРКА С ОЛИО

Натопете показале­ца си в съд с олио и оставете три капки да капнат в чаша със светена вода. Ако ед­на от капките се раз­твори, но останалите две са на повърхност­та, все още не е страшно. Ако две кап­ки се смесят с водата, вече е по-сериозно. Но ако и трите капки се разтворят, сто про­цента става дума за магия, която незабав­но трябва да бъде не­утрализирана.

ВИДОВЕ ПРОКЛЯТИЯ И МАГИИ

Добитъкът да не се плоди, а да измира

За безплодие (бездетие)

За пресъхване на рода

За отнемане на късмета

За смърт

За раздяла

За измяна на единия от съпрузите

За похотливост

Върху главата (когато в нищо не ви върви и здравето ви необяснимо се влошава)

Върху гласа

НАЧИНИ ЗА ПРОКЛИНАНЕ И ОМАГЬОСВАНЕ

С поглед върху жер­твата

Чрез използване на различни вещества

С думи (заклинания)

Чрез въздействие върху предмети, при­надлежащи на обекта (вкл. чрез кръв, коса, нокти и др.)

Чрез наподобяване на предмети с обекта (фигури, снимки и др.)

Използвайки силата на мисълта (най-сил­ната и висша форма на майсторството)

Използвайки всич­ки начини или комби­нация от няколко.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст